Acer Aspire 4535, 4535G Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 4535G Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire4535, Aspire 4535G Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Windows Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverATI3.1.1540.86253.2 KB04 / 23 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.580263.8 MB04 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580765.1 MB04 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn6.0.1.640049.1 MB08 / 03 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640048.9 MB04 / 23 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.9 MB08 / 10 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.5.0.7000102.6 MB08 / 12 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450098.5 MB04 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth Driver (2045 & 2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10 / 22 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.0.9.13.3 MB08 / 14 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB08 / 14 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.21611.1 MB04 / 23 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader Driver (RT5159)Realtek6.1.7600.301047.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201259.6 MB04 / 23 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.816.9 MB04 / 23 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.2 MB07 / 30 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.2 MB08 / 04 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.62109.7 MB09 / 10 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.234.5 MB01 / 28 / 2010Tải về
LAN Driver (AR8131)Atheros1.0.0.104.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.74.5 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.74.5 MB04 / 23 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn7.80.2.535.0 MB04 / 23 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.565.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.04.1 MB06 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.3019.1 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.3018.9 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.2.020.2 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.2.020.7 MB06 / 26 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.x5.2002.13069.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.4.029.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
VGA Driver cho M9xATI8.653109.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAATI8.59101.8 MB04 / 23 / 2009Tải về
driver VGAATI8.591.0158.3 MB04 / 23 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.2.0.036.4 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.37713.8 MB09 / 16 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.23130.8 MB09 / 16 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93)Atheros8.0.0.23821.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.64.525.2 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.036.4 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.19428.2 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.22128.3 MB04 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.23330.6 MB04 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (43225)Broadcom5.60.18.816.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.9 MB04 / 10 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer2.073.1 MB11 / 19 / 2009Tải về
BIOSAcer2.062.2 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer1.023.3 MB09 / 07 / 2009Tải về
BIOSAcer1.00856.5 KB05 / 18 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.3 MB04 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.003.4 MB06 / 22 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.4 MB04 / 23 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.