Acer Aspire 4720, 4720G Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 4720 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4720 / 4720G Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel7.5.3.100119.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel7.5.3.100119.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ALC288 Driver AudioRealtek6.0.1.590158.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverIntel5.10.1.542337.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.1.542336.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.1.0.330097.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.490057.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.415.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRicoh3.51.012.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Card Reader Driver (R5C833)Ricoh3.62.024.1 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRicoh3.52.022.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.3.1.10042.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10142.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.64.10103.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.1.62.30007.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.46.0.010.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.26.0.09.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn2.1.77.92.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.2.971.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.77.91.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.1.19.46.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.15.024.9 MB07 / 07 / 2011Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA6.14.11.014566.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.864576.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.013455.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.483716.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.14.10.140928.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.0.100186.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.3.1.1094.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.563.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.249.223.1 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros8.0.0.3328.3 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.28.43.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.1.1.147.5 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.5.0.1190.0 MB07 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.1.1.141.5 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.100.15.72.6 MB08 / 23 / 2011Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer38103.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.98.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin1.0.138.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.97.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin1.0.137.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.436147.3 MB07 / 07 / 2011Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung nghệ EmpoweringAcer2.5.430118.0 MB07 / 07 / 2011Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.43028.4 MB07 / 07 / 2011Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.43049.4 MB07 / 07 / 2011Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.431111.1 MB07 / 07 / 2011Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.43005.8 MB07 / 07 / 2011Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eRecoveryAcer2.5.430415.5 MB07 / 07 / 2011Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.43028.2 MB07 / 07 / 2011Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngBroadcom2.0.062.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngAcer2.0.012.6 MB12 / 08 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *