Acer Aspire 4720Z, 4720ZG Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 4720 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4720Z, 4720ZG Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32bit, Drivers Win7 32 / 64bit, Utilities, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel7.5.3.100119.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel7.5.3.100119.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ALC288 Driver AudioRealtek6.0.1.590158.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverIntel5.10.1.542337.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.1.542336.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.1.0.330097.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.490057.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.415.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRicoh3.51.012.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Card Reader Driver (R5C833)Ricoh3.62.024.1 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRicoh3.52.022.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.3.1.10042.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10142.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.64.10103.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.1.62.30007.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.46.0.010.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.26.0.09.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn2.1.77.92.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.2.971.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.77.91.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.1.19.46.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.15.024.9 MB07 / 07 / 2011Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA6.14.11.014566.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.864576.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.013455.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.483716.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.14.10.140928.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.0.100186.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.3.1.1094.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.563.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.249.223.1 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros8.0.0.3328.3 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.28.43.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.1.1.147.5 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.5.0.1190.0 MB07 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.1.1.141.5 MB07 / 01 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.100.15.72.6 MB08 / 23 / 2011Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.8 MB01 / 16 / 2009Tải về

Hiện tại không có tải BIOS cho hệ thống này.

Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.98.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin1.0.138.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.97.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin1.0.137.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.436147.3 MB07 / 07 / 2011Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung nghệ EmpoweringAcer2.5.430118.0 MB07 / 07 / 2011Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.43028.4 MB07 / 07 / 2011Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.43049.4 MB07 / 07 / 2011Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.431111.1 MB07 / 07 / 2011Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.43005.8 MB07 / 07 / 2011Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eRecoveryAcer2.5.430415.5 MB07 / 07 / 2011Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.43028.2 MB07 / 07 / 2011Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngBroadcom2.0.062.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngAcer2.0.012.6 MB12 / 08 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.