Acer Aspire 4735Z, 4735ZG Windows XP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 4735Z Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4735Z, Aspire 4735ZG Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.586466.9 MB11 / 18 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB06 / 10 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.578051.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.571748.4 MB07 / 28 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.571748.4 MB07 / 28 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640022.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450054.9 MB03 / 20 / 2009Tải về
Bluetooth Driver (2045 & 2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450044.4 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640026.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh Driver cho 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.32.50020.0 MB03 / 20 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader Driver (JMB385)JMicron1.00.32.01953.6 KB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.21.02790.3 KB03 / 20 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.29.01973.3 KB09 / 29 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.0.0.10082.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10082.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.2.24.5 MB10 / 01 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB10 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.0.00.18107.2 MB07 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTecAAA6.0.00.18107.2 MB06 / 03 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.56108.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.382.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.234.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.382.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
MIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MIR điều khiểnENE2.5.0.02.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.73.00521.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.73.00522.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.565.2 MB10 / 23 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.73.00.525.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel8.0.0.10396.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển SATA IMSMIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.2.2002.2089.1 MB01 / 19 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.189.0 MB12 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.2.2002.29.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.189.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB01 / 19 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA179.3474.0 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.793473.7 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.499020.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184051.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA Driver cho GMPMIntel8.15.10.184051.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.793489.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA186.34169.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA179.3491.4 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.159139.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.2.0.0335.5 KB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.16221.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.2395.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.03.0 MB03 / 20 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.787.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.194.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (Sherley Peak)Intel12.4.1.114.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (T77H028)Ralink3.0.2.07.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0962.6 KB12 / 11 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer1.082.4 MB12 / 30 / 2009Tải về
BIOSAcer1.061.4 MB05 / 20 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.063.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.043.1 MB10 / 02 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.8 MB03 / 20 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.