Acer Aspire 4736Z, 4736ZG WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 4736ZG Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4736Z, 4736ZG Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Win7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.580256.5 MB04 / 14 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.580256.5 MB04 / 14 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (2045 & 2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450044.1 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450054.6 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640049.1 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7500102.5 MB08 / 25 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.9 MB08 / 25 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.5.33.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.88.6102.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.0.9.13.3 MB05 / 04 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 04 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.0.9.13.3 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.0.9.13.3 MB08 / 26 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverJMicron1.0.25.4900.5 KB04 / 14 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201257.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
Card Reader Driver (RT5159)Realtek6.1.7600.301047.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron5.0.9.1898.8 KB04 / 14 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201257.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
Card Reader Driver (JMB385)JMicron1.00.34.021009.5 KB10 / 22 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.0.0.10082.2 MB04 / 30 / 2009Tải về
Chipset Driver (GM45)Intel9.1.1.10202.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
chipset driverIntelv9.0.0.10082.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.48103.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.2 MB07 / 30 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.394.5 MB04 / 14 / 2009Tải về
LAN Driver (AR8131)Atheros1.0.0.104.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.414.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.80.4.04.1 MB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverAgerev2.1.93.01.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.93.01.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.05.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel8.8.0.100921.2 MB05 / 04 / 2009Tải về
Trình điều khiển SATA IMSMIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver SATAIntel8.8.0.100921.2 MB05 / 06 / 2009Tải về
driver SATAIntel8.0.0.1039416.9 KB04 / 14 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.2.020.7 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.3019.1 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.3019.1 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.2.020.7 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.x5.2002.13069.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.4.029.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel6.14.10.500218.3 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.795274.1 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.795291.5 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.5903232.7 MB08 / 20 / 2010Tải về
driver VGAIntel7.15.10.159119.9 MB04 / 14 / 2009Tải về
VGA Driver Đối với UMAIntel8.15.10.189249.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
VGA Driver cho N10MGE1NVIDIA187.66197.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.795277.9 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.500220.0 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.159119.0 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.795289.3 MB04 / 14 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.4.0.036.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.2395.3 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.3437.6 MB12 / 15 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93)Atheros8.0.0.23821.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (CondorPeak)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.5.0.577.1 MB12 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.787.0 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.48.3530.4 MB04 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.48.3520.5 MB04 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.2.0.036.5 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntelv12.1.0.145.5 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.2046.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.816.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.02.0 MB04 / 03 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sửa chữa sự cố hệ thống không thể khởi động.Acer2.082.5 MB03 / 03 / 2010Tải về
BIOSAcer2.062.5 MB12 / 14 / 2009Tải về
BIOSAcer2.042.5 MB11 / 19 / 2009Tải về
BIOSAcer2.032.5 MB10 / 27 / 2009Tải về
BIOSAcer1.092.4 MB09 / 15 / 2009Tải về
BIOSAcer1.072.4 MB08 / 24 / 2009Tải về
BIOSAcer1.072.4 MB08 / 24 / 2009Tải về
BIOSAcer1.051.5 MB04 / 22 / 2009Tải về
Đăng ký nhập học
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00300610.4 MB06 / 17 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.003.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngAcer3.0.043.2 MB12 / 29 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.003.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
PowerSmart quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer PowerSmart Application ManagerAcer4.01.301410.0 MB06 / 17 / 2009Tải về
Acer PowerSmart Application ManagerAcer4.01.30129.8 MB06 / 17 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *