Acer Aspire 4739 Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Acer Aspire 4739 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4739 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel10.0.0.10469.7 MB05 / 10 / 2011Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6324108.4 MB05 / 10 / 2011Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6695169.4 MB10 / 19 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor3.7.42.6154110.7 MB10 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverAlcor1.0.32.848.0 MB05 / 10 / 2011Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.2.0.10152.5 MB05 / 10 / 2011Tải về
IRST
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel11.5.0.120711.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros2.1.0.55.6 MB01 / 04 / 2013Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros2.1.0.55.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.1.424.7 MB05 / 10 / 2011Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.1.18.032.9 MB05 / 10 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost Driver (năng quản lý)Intel6.0.0.11795.6 MB05 / 10 / 2011Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel01.02.00.10021.1 MB05 / 10 / 2011Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.234280.8 MB12 / 14 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.234265.6 MB12 / 14 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.211933.6 MB05 / 10 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.211935.5 MB05 / 10 / 2011Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.41944.7 MB04 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel14.0.2.295.7 MB05 / 10 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.1523.6 MB05 / 10 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.1.0.33443.7 MB05 / 10 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2007.2.0706.201218.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.028.0 MB05 / 10 / 2011Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.040.4 MB05 / 10 / 2011Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D41)Sony1.02.4 MB01 / 02 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D75)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D61)Samsung1.01.5 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D51)Panasonic1.01.0 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D73)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D31)Sanyo1.01.1 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D81)Acer1.01.3 MB01 / 02 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer1.084.0 MB05 / 07 / 2012Tải về
BIOSAcer1.054.2 MB07 / 04 / 2011Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.0.151023.6 MB05 / 11 / 2011Tải về
WebCam ứng dụngCyberlink1.0.142423.6 MB05 / 11 / 2011Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.300611.0 MB05 / 10 / 2011Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.26.9 MB05 / 10 / 2011Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost MonitorIntel1.0.186.617.3 MB05 / 10 / 2011Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.