Acer Aspire 4749Z Notebook Win7, Win8 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 4749Z Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4749Z Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel10.0.0.10469.7 MB08 / 19 / 2011Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6392150.7 MB08 / 19 / 2011Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros7.4.0000.0090178.1 MB08 / 19 / 2011Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0.210186.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver BluetoothAcer7.4.0000.0095177.5 MB02 / 21 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros6.18.0624.0302100.0 MB08 / 19 / 2011Tải về
driver BluetoothAtheros6.18.0624.0301100.0 MB08 / 19 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom6.3.0.645059.2 MB08 / 19 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (4.0)Broadcom6.5.0.1410184.6 MB08 / 19 / 2011Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.0.32.848.0 MB08 / 19 / 2011Tải về
Card Reader driverAlcor3.7.42.6154110.7 MB10 / 18 / 2012Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.2.0.10152.5 MB08 / 19 / 2011Tải về
IRST
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel11.5.0.120711.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.2.434.7 MB08 / 19 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros2.1.0.55.6 MB01 / 04 / 2013Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros2.1.0.55.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.1.18.032.9 MB08 / 19 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost điều khiểnIntel7.0.0.11444.0 MB08 / 19 / 2011Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel9.17.10.2828150.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2828111.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.234280.8 MB08 / 19 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.234265.6 MB08 / 19 / 2011Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.31644.5 MB08 / 19 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek1005.12.0105.201128.0 MB08 / 19 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.6331.7 MB08 / 19 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel14.0.2.2138.7 MB08 / 19 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2007.2.0706.201218.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.8 MB12 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.0 MB08 / 22 / 2011Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D41)Sony1.02.4 MB01 / 02 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D75)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D61)Samsung1.01.5 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D51)Panasonic1.01.0 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D73)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D31)Sanyo1.01.1 MB12 / 30 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10D81)Acer1.01.3 MB01 / 02 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Cập nhật CPU đang vi.Acer1.063.9 MB11 / 07 / 2011Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.0.190423.6 MB08 / 19 / 2011Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.300710.6 MB08 / 19 / 2011Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.47.1 MB08 / 19 / 2011Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.