Acer Aspire 4755G máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Nâng cấp trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


SONY DSC

tải về Acer Aspire 4755G Máy tính xách tay Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, Phần mềm, Cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển10.1.5.100116.4 MB2011 / 07 / 05
Tải vềIntel iAMT điều khiển7.0.0.11444.0 MB2011 / 07 / 05
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.6348146.8 MB2011 / 07 / 05
Tải vềAtheros Bluetooth Driver (3.0)7.2.0.60100.0 MB2011 / 12 / 26
Tải vềAtheros Bluetooth Driver (4.0)7.4.0.96177.6 MB2011 / 12 / 26
Tải vềBroadcom Bluetooth Driver (3.0)6.3.0.730059.0 MB2011 / 12 / 26
Tải vềBroadcom Bluetooth Driver (4.0)6.5.0.2200174.0 MB2011 / 12 / 26
Tải vềBroadcom Card Reader driver1.0.0.22115.0 MB2011 / 07 / 05
Tải vềIntel Chipset Driver9.2.0.10215.0 MB2011 / 07 / 05
Tải vềTrình điều khiển Broadcom LAN14.4.0.412.7 MB2011 / 07 / 05
Tải vềALPS Touchpad driver7.106.2015.120310.1 MB2011 / 07 / 05
Tải vềSynaptics Touchpad Driver15.1.18.032.9 MB2011 / 07 / 05
Tải vềRenesas USB Driver (3.0)2.0.32.06.8 MB2011 / 07 / 05
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.234563.1 MB2011 / 11 / 15
Tải vềNVIDIA VGA Driver8.17.12.6800149.8 MB2011 / 07 / 05
Tải vềNVIDIA VGA Driver (PhysX)9.10.051324.5 MB2011 / 07 / 05
Tải vềIntel WiMax Driver5.30.1005.391.5 MB2011 / 07 / 05
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver9.1.0.20934.6 MB2011 / 07 / 05
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.235.1931.7 MB2011 / 07 / 05
Tải vềDriver Intel Wireless LAN14.0.2.2138.7 MB2011 / 07 / 05
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềCyberlink WebCam ứng dụng1.0.171023.6 MB2011 / 07 / 05
Tải vềDritek LaunchManager ứng dụng5.1.47.1 MB2011 / 07 / 05
Tải vềIntel Turbo Boost ứng dụng2.0.82.058.0 MB2011 / 07 / 05
Tải vềỨng dụng Intel Wireless Display2.1.35.0133.3 MB2011 / 07 / 05
Tải vềAcer ứng dụng quản lý ePower6.00.300710.6 MB2011 / 07 / 05
Tải vềAcer Updater1.02.35027.8 MB2012 / 04 / 13
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềAcer Cập nhật BT, Wifi, 3G sẽ giữ được vị thế như nó tắt nguồn thời gian qua.2.107.7 MB2011 / 10 / 03
Tải vềAcer Hỗ trợ NVIDIA GeForce 610M và GeForce GT 630M đồ họa.2.137.8 MB2011 / 11 / 18
Tải vềAcer Hỗ trợ Cypress touchpad.2.1511.4 MB2012 / 01 / 16
Tải vềAcer BIOS2.177.9 MB2012 / 04 / 10
Tải vềAcer BIOS2.198.0 MB2012 / 04 / 30
Tải vềAcer BIOS1.247.8 MB2012 / 12 / 26
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềHướng dẫn sử dụng Acer Generic11.8 MB2010 / 12 / 01
Tải vềAcer Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh11.0 MB2011 / 07 / 05

suy nghĩ 2 trên "Acer Aspire 4755G máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Nâng cấp trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *