Acer Aspire 4810T Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích


Acer Aspire 4810T Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4810T (4810 Timeline sereis) Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và tài liệu hỗ trợ.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.20.030.5 MB06 / 12 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.00.0217.8 MB06 / 12 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi1000QUALCOMM1.0.27109.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.00.0217.8 MB07 / 01 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (EM770W)Huawei2.0.3.82713.0 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.20.030.5 MB07 / 01 / 2009Tải về
3G đun Driver cho Gobi1000QUALCOMM1.0.2129.8 MB10 / 08 / 2009Tải về
3G đun Driver cho EM770WHuawei2.0.3.82213.4 MB10 / 08 / 2009Tải về
3G đun Driver cho GTM382ETùy chọn5.0.20.030.5 MB10 / 08 / 2009Tải về
3G đun Driver cho Gobi2000QUALCOMM1.00.0241.1 MB10 / 08 / 2009Tải về
3G đun Driver cho Gobi2000QUALCOMM1.1.09a52.1 MB10 / 15 / 2009Tải về
3G đun Driver cho Gobi1000QUALCOMM1.0.27109.9 MB10 / 15 / 2009Tải về
3G đun Driver cho GTM382ETùy chọn5.1.30.05.6 MB10 / 15 / 2009Tải về
3G đun Driver cho EM770WHuawei2.0.3.82512.6 MB10 / 15 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển GTM382Tùy chọn5.1.30.05.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi2000QUALCOMM2.0.6.952.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.8.0.100927.7 MB06 / 12 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102327.9 MB10 / 15 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.8.0.100927.7 MB07 / 01 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.583066.3 MB06 / 02 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.583066.3 MB07 / 01 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 15 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7000102.4 MB07 / 01 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 15 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.1.80057.7 MB02 / 22 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.8200102.5 MB02 / 22 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.7 MB07 / 01 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh Driver cho 0.3MChicony1.9.3.017.6 MB10 / 08 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.5.33.3 MB08 / 19 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (Lilac3G_Daisy2G)Chicony1.1.92.6242.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.51000.26.6 MB07 / 01 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.52.26.6 MB07 / 01 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (Rose3G_LavenderG)Suyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.52.0046.6 MB10 / 09 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.85.5252.8 MB08 / 19 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.746.8 MB07 / 01 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201139.4 MB04 / 28 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 15 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201369.7 MB10 / 07 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.0.0.10114.4 MB06 / 12 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10114.4 MB07 / 01 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.15.10.180825.1 MB10 / 02 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 15 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.194.4 MB07 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.184.4 MB06 / 02 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.104.5 MB10 / 15 / 2009Tải về
LAN Driver (AR8131)Atheros1.0.0.104.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverAgere2.1.92.0711.2 KB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.92.0743.3 KB06 / 02 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.94689.3 KB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.94734.6 KB10 / 21 / 2009Tải về
Modem Driver Đối với tùy chọnLSI2.1.94689.6 KB10 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.92.0743.3 KB04 / 28 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.220.6 MB07 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.220.7 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2015.1019.1 MB07 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2015.1019.1 MB07 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2015.1019.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185526.0 MB10 / 15 / 2009Tải về
driver VGAATI8.652.1173.5 MB10 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.175221.5 MB06 / 16 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.175221.5 MB06 / 16 / 2009Tải về
driver VGAATI8.593.1.4154.9 MB06 / 16 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.500220.0 MB08 / 17 / 2009Tải về
driver VGAATI8.63159.3 MB10 / 08 / 2009Tải về
driver VGAATI8.621156.3 MB10 / 08 / 2009Tải về
driver VGAATI8.652.1173.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver VGAATI8.64.3168.9 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver VGAATI8.612153.1 MB07 / 01 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185577.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.166620.1 MB04 / 28 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.166620.9 MB04 / 28 / 2009Tải về
driver VGAATI8.593.1.1000154.3 MB04 / 28 / 2009Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel1.1.239.9 MB06 / 15 / 2009Tải về
WiMax điều khiểnIntel1.1.239.9 MB07 / 01 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (CondorPeak)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI7.6.1.2046.4 MB06 / 02 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.2685.1 MB06 / 02 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 512ANIntel12.4.1.112.2 MB10 / 15 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 512ANIntel12.4.1.112.7 MB10 / 15 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 112BNIntel12.5.0.593.3 MB10 / 15 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho AR5B91-HB93-HB95Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 15 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 112BNHMWIntel12.5.0.57192.3 MB09 / 10 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 512AN_HMW & 512AN_MMW seriesIntel12.1.2.163.7 MB10 / 07 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 112BNIntel12.5.0.57192.4 MB10 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros cho HB93Atheros7.7.0.2675.7 MB07 / 01 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros cho AR5B91Atheros7.6.1.22128.5 MB07 / 01 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros cho AR5B91Atheros7.6.1.19428.5 MB07 / 01 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros cho HB93QMI7.6.1.2446.4 MB07 / 01 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 512AN_HMW & 512AN_MMW seriesIntel12.0.0.73132.1 MB07 / 01 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho 112BNIntel12.5.0.593.8 MB10 / 15 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho HB93 và HB95Atheros7.7.0.3485.7 MB10 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho HB93 và HB95Atheros7.7.0.34321.5 MB10 / 09 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.4 MB04 / 10 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS cho Special Edition 2009Patches mã hạt nhân BIOS.Acer2.353.5 MB04 / 22 / 2010Tải về
Vá hạt nhân mã BIOS.Acer1.353.4 MB04 / 22 / 2010Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngSuyin5.2.5.33.3 MB06 / 15 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin5.2.5.33.3 MB07 / 01 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin5.2.3.13.2 MB06 / 12 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.85.5252.8 MB06 / 03 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.85.5252.8 MB06 / 15 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin5.2.1.13.2 MB04 / 28 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.92.6242.8 MB10 / 08 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin5.2.7.13.3 MB12 / 16 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.92.6242.8 MB12 / 16 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.79.3262.8 MB04 / 28 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.85.5252.8 MB07 / 01 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin5.2.5.13.3 MB10 / 09 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin5.2.5.13.3 MB10 / 09 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.79.3262.8 MB06 / 12 / 2009Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00.300810.4 MB07 / 06 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.034.4 MB06 / 02 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.054.5 MB07 / 01 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.025.0 MB10 / 15 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.024.1 MB04 / 28 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.015.0 MB10 / 08 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.064.5 MB08 / 05 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.034.4 MB08 / 05 / 2009Tải về
OpticalDrive PM
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
OpticalDrive PM ứng dụngAcer1.00.30063.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
OpticalDrive PM ứng dụngAcer1.01.30024.2 MB12 / 07 / 2009Tải về
PowerSmart quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
PowerSmart Application ManagerAcer4.07.300811.2 MB12 / 21 / 2009Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer4.07.300811.2 MB10 / 28 / 2009Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer4.02.300610.0 MB10 / 28 / 2009Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer4.02.300710.0 MB10 / 28 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.