Acer Aspire 4820 Máy tính xách tay của Windows 7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 4820 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4820 Máy tính xách tay, Windows 7 32 / 64bit Drivers, Utilities, Update và tài liệu hỗ trợ.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnEricsson1.0.0.6147.0 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson1.0.0.6147.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel9.5.6.10019.8 MB03 / 29 / 2010Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.609692.4 MB10 / 04 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.605078.4 MB03 / 29 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.609692.4 MB07 / 05 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.1.20057.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros6.18.0624.030263.6 MB03 / 02 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.1.20057.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros6.10.107.20171.6 MB03 / 29 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom6.3.0.600059.0 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom6.3.0.600059.0 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros7.01.000.1857.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros7.01.000.1857.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302100.0 MB04 / 12 / 2011Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.0.12.506.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Card Reader driverAlcor1.0.12.506.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10242.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
IRST
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel11.5.0.120711.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.234.6 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.234.6 MB03 / 29 / 2010Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.1.941.4 MB04 / 07 / 2010Tải về
Modem DriverLITEON2.1.941.4 MB03 / 29 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost Driver (năng quản lý cơ Code)Intel6.0.0.117940.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel1.0.1.10022.9 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost Driver (năng quản lý cơ Code)Intel6.0.0.117946.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel1.0.1.10022.9 MB03 / 29 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.202539.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.202550.6 MB09 / 02 / 2010Tải về
driver VGAAMD9.0.0.0211.0 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.220239.8 MB03 / 28 / 2011Tải về
VGA Driver (Radeon HD 5650 / 5470 / 6550M / 6370M)AMD8.84.7.4218.3 MB08 / 25 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.220237.9 MB03 / 28 / 2011Tải về
VGA Driver (Radeon HD 5650 & Radeon HD 6550M & Radeon HD 5470 & Radeon HD 6370M)AMD8.741.1.6193.9 MB12 / 22 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.1.0.20970.5 MB10 / 06 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.816.3 MB07 / 15 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.0.0.107126.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.0.0.107126.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.816.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB06 / 09 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.5 MB03 / 29 / 2010Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10E7E)Simplo1.01.3 MB01 / 17 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10B5E)Panasonic1.03.1 MB01 / 17 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10B3E)Sanyo1.0425.6 KB02 / 02 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnPanasonic1.03.0 MB03 / 04 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSimplo1.04.5 MB03 / 04 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSanyo1.01.6 MB03 / 04 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSamsung1.0852.4 KB03 / 04 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngHuawei6.0.1.25912.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G ứng dụngEricsson6.1.10.225.1 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G ứng dụngHuawei6.0.1.25912.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G ứng dụngEricsson6.1.10.224.9 MB03 / 29 / 2010Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin5.2.11.23.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.143.12293.5 MB03 / 29 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON1.0.2.08.5 MB03 / 29 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30029.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek6.1.7600.163856.0 MB03 / 29 / 2010Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek6.2.17.9 MB01 / 09 / 2013Tải về
OpticalDrive PM
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
OpticalDrive PM ứng dụngAcer1.01.30064.5 MB04 / 13 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.