Acer Aspire 4820G Notebook Win7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 4820 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4820G Máy tính xách tay, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnEricsson1.0.0.6147.0 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson1.0.0.6147.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel9.5.6.10019.8 MB03 / 29 / 2010Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.609692.4 MB10 / 04 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.605078.4 MB03 / 29 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.609692.4 MB07 / 05 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.1.20057.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros6.18.0624.030263.6 MB03 / 02 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.1.20057.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros6.10.107.20171.6 MB03 / 29 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom6.3.0.600059.0 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom6.3.0.600059.0 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros7.01.000.1857.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros7.01.000.1857.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302100.0 MB04 / 12 / 2011Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.0.12.506.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Card Reader driverAlcor1.0.12.506.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10242.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.234.6 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.234.6 MB03 / 29 / 2010Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.1.941.4 MB04 / 07 / 2010Tải về
Modem DriverLITEON2.1.941.4 MB03 / 29 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost Driver (năng quản lý cơ Code)Intel6.0.0.117940.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel1.0.1.10022.9 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost Driver (năng quản lý cơ Code)Intel6.0.0.117946.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel1.0.1.10022.9 MB03 / 29 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.202539.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.202550.6 MB09 / 02 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.220239.8 MB03 / 28 / 2011Tải về
VGA Driver (Radeon HD 5650 / 5470 / 6550M / 6370M)AMD8.84.7.4218.3 MB08 / 25 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.220237.9 MB03 / 28 / 2011Tải về
VGA Driver (Radeon HD 5650 & Radeon HD 6550M & Radeon HD 5470 & Radeon HD 6370M)AMD8.741.1.6193.9 MB12 / 22 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.1.0.20970.5 MB10 / 06 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.816.3 MB07 / 15 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.0.0.107126.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.0.0.107126.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.816.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB06 / 09 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.5 MB03 / 29 / 2010Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10E7E)Simplo1.01.3 MB01 / 17 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10B5E)Panasonic1.03.1 MB01 / 17 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10B3E)Sanyo1.0425.6 KB02 / 02 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnPanasonic1.03.0 MB03 / 04 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSimplo1.04.5 MB03 / 04 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSanyo1.01.6 MB03 / 04 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSamsung1.0852.4 KB03 / 04 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngHuawei6.0.1.25912.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G ứng dụngEricsson6.1.10.225.1 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G ứng dụngHuawei6.0.1.25912.7 MB03 / 29 / 2010Tải về
3G ứng dụngEricsson6.1.10.224.9 MB03 / 29 / 2010Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin5.2.11.23.3 MB03 / 29 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.143.12293.5 MB03 / 29 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON1.0.2.08.5 MB03 / 29 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30029.2 MB03 / 29 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek6.1.7600.163856.0 MB03 / 29 / 2010Tải về
OpticalDrive PM
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
OpticalDrive PM ứng dụngAcer1.01.30064.5 MB04 / 13 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.