Acer Aspire 4830Z máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 4830Z Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4830Z Máy tính xách tay, thiết bị Windows 7 64bit, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềHuawei3G Mô-đun điều khiển2.0.6.7064.3 MB2011 / 04 / 14
Tải vềIntelSATA AHCI driver10.1.2.10049.7 MB2011 / 04 / 14
Tải vềIntelIntel iAMT điều khiển7.0.0.11444.0 MB2011 / 04 / 14
Tải vềConexantAudio Driver8.54.6.051.2 MB2011 / 04 / 14
Tải vềAtherosdriver Bluetooth7.2.0.60105.8 MB2011 / 04 / 14
Tải vềAtherosBluetooth Driver (4.0)7.4.0.96177.5 MB2011 / 10 / 31
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth6.3.0.730059.2 MB2011 / 04 / 14
Tải vềBroadcomBluetooth Driver (4.0)6.5.0.2200173.8 MB2011 / 10 / 31
Tải vềRealtekCard Reader driver6.1.7600.749.1 MB2011 / 04 / 14
Tải vềRealtekCard Reader driver6.1.7601.8510.8 MB2011 / 10 / 05
Tải vềIntelchipset driver9.2.0.10212.5 MB2011 / 04 / 14
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN1.0.0.364.7 MB2011 / 04 / 14
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad11.6.2.1177.0 MB2012 / 08 / 31
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad8.0.6.061.0 MB2011 / 04 / 14
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad15.2.9.082.4 MB2011 / 04 / 14
Tải vềRenesasUSB Driver (3.0)2.0.26.06.8 MB2011 / 04 / 14
Tải vềInteldriver VGA8.15.10.2345121.4 MB2011 / 04 / 14
Tải vềNVIDIAdriver VGA8.17.12.6721262.0 MB2011 / 04 / 14
Tải vềNVIDIAVGA Driver (Phyx)9.10.051424.6 MB2011 / 04 / 14
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây9.0.0.2029.2 MB2011 / 04 / 14
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây5.100.235.1931.7 MB2011 / 04 / 14
Tải vềIntelTrình điều khiển mạng LAN không dây14.0.1.292.5 MB2011 / 04 / 14
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN không dây1005.12.0105.201119.7 MB2011 / 04 / 14
Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềAcer3G ứng dụng3.00.300221.7 MB2011 / 04 / 14
Tải vềDritekLaunchManager ứng dụng5.1.47.1 MB2011 / 04 / 14
Tải vềAcerPowerSmart Application Manager6.01.300013.5 MB2011 / 04 / 14
Tải vềIntelTurbo Boost Monitor2.1.23.021.4 MB2011 / 04 / 14
Tải vềIntelỨng dụng hiển thị không dây2.1.35.0133.3 MB2011 / 04 / 14
Tải vềAcerỨng dụng quản lý ePower6.00.300611.0 MB2011 / 04 / 14
Tải vềCyberlinkWebCam ứng dụng1.0.132423.6 MB2011 / 05 / 09
Tải vềAcerUSB Charge Application Manager1.00.30003.2 MB2012 / 04 / 18
Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềAcerThêm 1.5 giây chậm trễ trong ZPODD _DSM cho Super Multi HLDS (GU40N), The ODD cần 1.5 giây để thức dậy sau khi cung cấp điện.1.025.6 MB2011 / 04 / 18
Tải vềAcer1. Cập nhật nVidia N12PGS VBIOS để 70.08.45.00.3E cho P5LJ0 / P5LS0. 2. Sửa chữa Vbios biến thông tin không đúng cách gây ra sự thay đổi độ phân giải dòng SMT để 1024 * 768. 3. Cập nhật Intel VBIOS v2111. 4. Cập nhật Intel MCU v00000015 cho 206A7 J-1 / D-2 CPU Sandy Bridge.1.035.6 MB2011 / 05 / 16
Tải vềAcerBIOS1.045.6 MB2011 / 05 / 23
Tải vềAcer1. Cập nhật tất cả các độ phân giải logo 1024 * 768. 2. Thêm hỗ trợ PAD cảm ứng cho ALPS. 3. Sửa chữa thiết bị hiển thị lỗi trong chế độ văn bản.1.055.7 MB2011 / 06 / 27
Tải vềAcerBIOS1.075.6 MB2011 / 11 / 21
Tải vềAcerBIOS1.085.6 MB2012 / 01 / 30
Tải vềAcerBIOS1.105.6 MB2012 / 04 / 09
Tải vềAcerBIOS1.125.6 MB2012 / 11 / 13
Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềAcerHướng dẫn khởi động nhanh chóng132.5 MB2011 / 04 / 14
Tải vềAcerHướng dẫn sử dụng130.1 MB2011 / 04 / 14
Tải vềPanasonicMSDS, UN38.3, CNA của Battery pack cho transporttion1724.6 KB2011 / 11 / 02
Tải vềSanyoMSDS, UN38.3, CNA của Battery pack cho transporttion1944.3 KB2011 / 11 / 02
Tải vềSanyoMSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS11A3E)11.2 MB2012 / 01 / 17
Tải vềAcerHướng dẫn khởi động nhanh chóng1597.4 KB2012 / 04 / 19