Acer Aspire 4925G Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 4925 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4925G Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.8 MB06 / 01 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.8 MB09 / 10 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (2045 & 2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450044.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450054.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640022.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640026.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.714.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh Driver cho 0.3MLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.714.3 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.32.50019.9 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin3.0.6.22.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.40210.4 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.40211.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.139.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB09 / 29 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.32.50020.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin3.0.6.22.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.1310.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverJMicron1.00.11.022.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.14.033.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader Driver (JMB385)JMicron1.00.34.021009.5 KB10 / 22 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Chipset Driver (GM45)Intel9.1.1.10202.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverENE2.5.0.02.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.48103.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB08 / 04 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANRealtek6.207.0606.20084.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek5.698.701.20084.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
LAN Driver (RTL8111C)Realtek7.6.820.20095.3 MB11 / 03 / 2009Tải về
MIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MIR điều khiểnENE2.5.0.02.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverAgere2.1.87.01.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.871.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLSI2.2.95.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel8.0.0.1039415.5 KB12 / 04 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.234.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.189.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.x2.2002.2089.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA7.15.11.759760.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.8766197.4 MB11 / 03 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.496918.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152719.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAATI8.512.0.051.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.759775.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189225.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.760970.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.760982.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152717.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.496920.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.03.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.787.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1912.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.194.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Wireless LAN Driver (ShirleyPeak)Intel13.0.0.10712.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.1645.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.2395.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.785.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (T77H028)Ralink3.0.2.07.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.8.07.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.816.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.5 MB12 / 12 / 2008Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.062.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.003.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.062.8 MB12 / 04 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.