Acer Aspire 4937G Máy tính xách tay WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 4937 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 4937G Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.578050.9 MB04 / 17 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.586466.9 MB11 / 18 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB06 / 10 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580256.5 MB05 / 19 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.578051.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640022.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450054.9 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB09 / 22 / 2009Tải về
Bluetooth Driver (2045 & 2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7400102.5 MB09 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640026.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450044.4 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.9 MB09 / 22 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh Driver cho 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.32.50020.0 MB03 / 20 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin3.0.7.22.8 MB05 / 19 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader Driver (JMB385)JMicron1.00.32.01953.6 KB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.21.02790.3 KB04 / 20 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.29.01973.3 KB09 / 29 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.21.02790.3 KB03 / 20 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.0.0.10082.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10082.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7739.7 KB05 / 25 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.2.24.5 MB10 / 01 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB10 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB08 / 04 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.56108.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.382.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.234.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.382.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
MIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MIR điều khiểnENE2.5.0.02.2 MB10 / 08 / 2009Tải về
MIR điều khiểnENE2.5.0.02.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.73.00521.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.73.00522.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.565.2 MB10 / 23 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.73.00.525.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel8.0.0.10396.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển SATA IMSMIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.2.2002.29.0 MB05 / 19 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.2.2002.2089.1 MB01 / 19 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.189.0 MB12 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.2.2002.29.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.189.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB01 / 19 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.5 MB03 / 20 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA179.3474.0 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.793473.7 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.499020.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
VGA Driver cho GMPMIntel8.15.10.184051.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.793489.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA186.34169.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184051.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA179.3491.4 MB03 / 20 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.159139.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.2336.5 MB05 / 19 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.2.0.0335.5 KB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.16221.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.2395.3 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.03.0 MB03 / 20 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.1.0.142.5 MB07 / 09 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.787.1 MB03 / 20 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.194.2 MB03 / 20 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (Sherley Peak)Intel12.4.1.114.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (T77H028)Ralink3.0.2.07.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.2316.5 MB05 / 19 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0962.6 KB12 / 11 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer2.032.5 MB10 / 27 / 2009Tải về
BIOSAcer1.082.4 MB12 / 30 / 2009Tải về
BIOSAcer1.061.4 MB05 / 20 / 2009Tải về
BIOSAcer1.051.5 MB04 / 22 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eAudio
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eAudio ứng dụngAcer3.0.30094.5 MB08 / 18 / 2009Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.063.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.8 MB03 / 20 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.043.1 MB10 / 02 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.8 MB05 / 19 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.