Acer Aspire 5253 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 5253 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 5253 Máy tính xách tay Windows 7, Windows 8 Nâng cấp Trình điều khiển, Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềConexantAudio Driver8.41.1.019.6 MB2011 / 02 / 09
Tải vềAtherosBluetooth Driver (3.0)6.18.0624.030263.6 MB2011 / 03 / 29
Tải vềAtherosDriver Bluetooth cho Windows 7 SP16.18.0624.0302199.9 MB2011 / 04 / 12
Tải vềAtherosdriver Bluetooth6.33.1123.301106.6 MB2011 / 01 / 13
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth6.4.0.90159.1 MB2011 / 01 / 13
Tải vềRealtekCard Reader driver6.1.7600.301228.3 MB2011 / 01 / 13
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN1.0.0.364.7 MB2011 / 01 / 13
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad8.0.6.061.0 MB2011 / 01 / 13
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad15.1.6.032.6 MB2011 / 01 / 13
Tải vềAMDdriver VGA8.792.0.0132.2 MB2011 / 01 / 13
Tải vềAMDVGA Driver (Radeon HD 6470M)8.802.2.1000130.3 MB2011 / 01 / 13
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây9.2.0.43911.6 MB2011 / 12 / 22
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây5.100.82.8733.5 MB2011 / 12 / 27