Acer Aspire 5333 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 5333 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5333 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 9.6.2.1001 10.0 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Intel iAMT điều khiển 6.0.40.1215 5.3 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.6314 108.3 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Realtek Card Reader driver 6.1.7600.30124 9.2 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Intel Chipset Driver 9.1.1.1024 2.3 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 14.6.4.1 10.8 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 8.0.6.3 61.0 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 15.1.18.0 32.9 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Intel điều khiển VGA 8.15.10.2182 77.6 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 9.2.0.439 11.6 MB 2011 / 12 / 22 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.100.82.63 31.7 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 14.0.0.113 8.1 MB 2011 / 05 / 10 Tải về
Driver Realtek Wireless LAN 1005.15.0223.2011 20.2 MB 2011 / 05 / 10 Tải về