Acer Aspire 5338 máy tính xách tay Windows XP, Vista, 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 5338 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5338 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Lựa chọn 3G Mô-đun điều khiển5.0.12.030.6 MB2009 / 07 / 03Tải về
QUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển6.0.5.471.6 MB2009 / 04 / 14Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển8.5.0.103227.3 MB2009 / 04 / 14Tải về
Realtek Audio Driver5.10.0.579164.6 MB2009 / 04 / 15Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth5.5.0.7000102.5 MB2009 / 08 / 05Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth5.5.0.7500101.9 MB2009 / 12 / 08Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth5.5.0.8200102.5 MB2010 / 03 / 12Tải về
Realtek Card Reader driver6.0.6000.746.8 MB2009 / 04 / 14Tải về
Intel Chipset Driver9.0.0.10112.2 MB2009 / 04 / 17Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN11.18.0.062.3 MB2009 / 04 / 15Tải về
LSI Modem Driver2.1.77.9676.8 KB2009 / 04 / 14Tải về
ALPS Touchpad driver7.4.2015.0129.2 MB2009 / 04 / 14Tải về
Synaptics Touchpad Driver12.1.0.015.4 MB2009 / 04 / 14Tải về
Driver ATI VGA8.581.0.0153.7 MB2009 / 08 / 11Tải về
Intel điều khiển VGA6.14.10.501620.0 MB2009 / 04 / 14Tải về
NVIDIA VGA Driver6.14.11.795277.9 MB2009 / 11 / 19Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (HB93-HB95)7.7.0.2675.7 MB2010 / 03 / 12Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.60.18.96.8 MB2010 / 10 / 29Tải về
Driver Intel Wireless LAN12.1.2.1189.7 MB2009 / 04 / 15Tải về
Trình điều khiển Ralink Wireless LAN1.1.5.03.0 MB2009 / 04 / 15Tải về