Acer Aspire 5342 máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 5342 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5342 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển9.6.2.100110.0 MB2010 / 08 / 18Tải về
Intel iAMT điều khiển6.0.0.11795.3 MB2010 / 08 / 18Tải về
Realtek Audio Driver6.0.1.614195.8 MB2010 / 08 / 18Tải về
Atheros Bluetooth Driver6.27.0521.030265.4 MB2010 / 08 / 18Tải về
Atheros Bluetooth Driver (3.0)7.01.000.1857.3 MB2010 / 10 / 19Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth6.3.0.590059.0 MB2010 / 08 / 18Tải về
Broadcom Bluetooth Driver (3.0)6.3.0.600059.0 MB2010 / 10 / 19Tải về
Chicony Máy ảnh điều khiển1.1.199.1073.7 MB2011 / 01 / 27Tải về
Suyin Máy ảnh điều khiển5.3.36.17.3 MB2011 / 01 / 27Tải về
LITEON Máy ảnh điều khiển1.0.5.26.0 MB2011 / 01 / 27Tải về
Realtek Card Reader driver6.1.7600.301228.3 MB2010 / 08 / 18Tải về
Intel Chipset Driver9.1.1.10242.3 MB2010 / 08 / 18Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN14.0.1.010.8 MB2010 / 08 / 18Tải về
ELANTECH Touchpad driver7.0.6.537.9 MB2010 / 08 / 18Tải về
Synaptics Touchpad Driver14.0.19.029.5 MB2010 / 08 / 18Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển1.2.0.10021.1 MB2010 / 08 / 18Tải về
Driver AMD VGA8.741.0.0000241.1 MB2010 / 08 / 18Tải về
Intel điều khiển VGA8.15.10.212577.4 MB2010 / 08 / 18Tải về
Intel điều khiển VGA8.15.10.218277.6 MB2011 / 07 / 12Tải về
NVIDIA VGA Driver8.17.12.8564371.0 MB2011 / 12 / 15Tải về
NVIDIA VGA Driver (PhysX)9.10.051424.6 MB2011 / 12 / 15Tải về
Atheros Wireless LAN Driver9.2.0.43911.6 MB2011 / 12 / 22Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.249.223.1 MB2010 / 08 / 18Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.82.9533.6 MB2011 / 10 / 18Tải về