Acer Aspire 5738PZG Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 5738PZG Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 5738PZG Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Windows Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.030.6 MB07 / 03 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (EM770W)Huawei2.0.3.82713.0 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi1000QUALCOMM1.0.21218.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển GTM382Tùy chọn5.1.30.05.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.21109.4 MB09 / 09 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.1.30.05.6 MB09 / 09 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM6.0.5.471.6 MB04 / 14 / 2009Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.5.0.103227.3 MB04 / 14 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102328.5 MB09 / 09 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.579164.6 MB04 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.579164.6 MB04 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 01 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB09 / 09 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580264.6 MB07 / 24 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.2.0.970057.7 MB09 / 09 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.8 MB08 / 05 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7000102.5 MB08 / 05 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.48.5009.9 MB08 / 20 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.49001.29.3 MB08 / 20 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.0.7.13.3 MB08 / 19 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB08 / 19 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.746.8 MB04 / 14 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB09 / 09 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 01 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201139.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.15.10.180825.1 MB10 / 02 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB09 / 09 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10112.2 MB04 / 17 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.56108.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.2 MB08 / 04 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.2 MB08 / 04 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.1.167.4 MB12 / 10 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.22.0.062.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.1.167.4 MB09 / 09 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.0.367.0 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.18.0.062.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLSI2.1.87.0711.7 KB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.87.0742.4 KB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.2.97.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.77.9676.8 KB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.80.4.552.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.941.4 MB09 / 09 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.941.4 MB10 / 01 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2015.0129.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.1.0.015.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.104.2015.0129.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2015.1019.1 MB09 / 09 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB09 / 09 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.581.0.0153.7 MB08 / 11 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.162419.9 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.162418.8 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.8766107.8 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGAIntel6.14.10.501620.0 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGAATI8.621.0.0157.6 MB08 / 11 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.865292.8 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.865276.5 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189224.5 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGAATI8.692.1.0232.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.876689.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189225.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel5.1.29.527.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
WiMax điều khiểnIntel5.1.29.527.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.1.514.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.5.0.597.1 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn3.0.1.07.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn8.0.0.1715.4 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.1.114.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.8.07.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.03.0 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.1.2.1189.7 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros8.0.0.1715.4 MB10 / 05 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho Foxconn (AR5B91 và XB63), và QMI AR5B91Atheros7.6.1.22128.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.19428.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros8.0.0.1715.4 MB09 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho Foxconn HB95Atheros7.7.0.2675.8 MB09 / 11 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho LiteOn AR5B91Atheros7.7.0.32944.3 MB09 / 11 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (CondorPeak)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.1.07.7 MB09 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho SP1x2HMWIntel12.4.1.514.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho SP1x2HABGIntel12.4.1.114.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0977.9 KB04 / 03 / 2009Tải về

Hiện tại không có tải BIOS cho hệ thống này.

3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụng của QualcommQUALCOMM1.00.14323.3 MB07 / 07 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin5.2.7.13.3 MB09 / 30 / 2010Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB04 / 15 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB09 / 30 / 2010Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin5.0.7.13.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00.300810.4 MB07 / 06 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek3.0.004.3 MB09 / 09 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.034.3 MB10 / 01 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.023.7 MB04 / 14 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.