Acer Aspire 5750, 5750G máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 5750G Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 5750, 5750G Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Huawei 3G Mô-đun điều khiển3.17.05.004.3 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển10.5.0.102611.1 MB2012 / 02 / 17Tải về
Realtek Audio Driver6.0.1.6438155.8 MB2012 / 02 / 17Tải về
Atheros Bluetooth Driver7.4.0.96180.5 MB2012 / 02 / 17Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth6.5.0.2200174.0 MB2012 / 02 / 17Tải về
Broadcom Card Reader driver1.0.0.22211.8 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel Chipset Driver9.2.0.10302.5 MB2012 / 02 / 17Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN14.8.0.511.1 MB2013 / 04 / 22Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN14.8.0.511.1 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel ME (quản lý cơ) Driver7.0.0.11443.9 MB2014 / 03 / 19Tải về
ELANTECH Touchpad driver11.6.2.1177.0 MB2012 / 08 / 31Tải về
ELANTECH Touchpad driver8.0.6.361.5 MB2012 / 02 / 17Tải về
Synaptics Touchpad Driver15.1.633.2 MB2012 / 02 / 17Tải về
Renesas USB 3.0 điều khiển2.0.34.06.8 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel điều khiển VGA8.15.10.2342146.4 MB2012 / 06 / 25Tải về
NVIDIA VGA Driver8.17.12.8590375.3 MB2012 / 02 / 17Tải về
NVIDIA VGA Driver (PhyX)9.10.051424.6 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel WiMax Driver6.2.1202.2632.5 MB2012 / 03 / 13Tải về
Intel Wireless Display Driver2.1.41.0131.0 MB2012 / 03 / 13Tải về
Atheros Wireless LAN Driver9.2.0.43244.7 MB2012 / 03 / 13Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.82.8733.5 MB2012 / 03 / 13Tải về
Driver Intel Wireless LAN14.1.1.3101.2 MB2012 / 03 / 13Tải về