Acer Aspire 5750Z, 5750ZG máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 5750 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5750Z, 5750ZG Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Huawei 3G Mô-đun điều khiển3.17.05.004.3 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển10.5.0.102611.1 MB2012 / 02 / 17Tải về
Realtek Audio Driver6.0.1.6438155.8 MB2012 / 02 / 17Tải về
Atheros Bluetooth Driver7.4.0.96180.5 MB2012 / 02 / 17Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth6.5.0.2200174.0 MB2012 / 02 / 17Tải về
Broadcom Card Reader driver1.0.0.22211.8 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel Chipset Driver9.2.0.10302.5 MB2012 / 02 / 17Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN14.8.0.511.1 MB2013 / 04 / 22Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN14.8.0.511.1 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel ME (quản lý cơ) Driver7.0.0.11443.9 MB2014 / 03 / 19Tải về
ELANTECH Touchpad driver11.6.2.1177.0 MB2012 / 08 / 31Tải về
ELANTECH Touchpad driver8.0.6.361.5 MB2012 / 02 / 17Tải về
Synaptics Touchpad Driver15.1.633.2 MB2012 / 02 / 17Tải về
Renesas USB 3.0 điều khiển2.0.34.06.8 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel điều khiển VGA8.15.10.2342146.4 MB2012 / 06 / 25Tải về
NVIDIA VGA Driver8.17.12.8590375.3 MB2012 / 02 / 17Tải về
NVIDIA VGA Driver (PhyX)9.10.051424.6 MB2012 / 02 / 17Tải về
Intel WiMax Driver6.2.1202.2632.5 MB2012 / 03 / 13Tải về
Intel Wireless Display Driver2.1.41.0131.0 MB2012 / 03 / 13Tải về
Atheros Wireless LAN Driver9.2.0.43244.7 MB2012 / 03 / 13Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.82.8733.5 MB2012 / 03 / 13Tải về
Driver Intel Wireless LAN14.1.1.3101.2 MB2012 / 03 / 13Tải về