Acer Aspire 5935G Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 5935G Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 5935G Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Windows Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AMT
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Intel iAMT Driver Đối với MEIIntel4.2.0.10201.5 MB10 / 16 / 2009Tải về
Intel iAMT Driver Đối với LMS_SOLIntel4.2.0.10204.6 MB10 / 16 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio Driver HDMIRealtek6.0.1.593243.6 MB10 / 26 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580263.8 MB04 / 13 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580263.8 MB04 / 13 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450097.0 MB04 / 13 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7500102.5 MB09 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640048.9 MB04 / 13 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin3.0.7.22.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0MChicony1.1.88.6102.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin3.0.7.22.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverJMicron1.00.25.04874.4 KB04 / 13 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.25.04874.4 KB04 / 13 / 2009Tải về
Card Reader Driver (JMB385)JMicron1.00.33.027.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverO23.31.0215.3 MB09 / 29 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.32.01951.5 KB10 / 16 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.0.0.10112.2 MB04 / 13 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10112.2 MB04 / 13 / 2009Tải về
Chipset Driver (GM45)Intel9.1.1.10202.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10 / 26 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10 / 16 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.2.14.5 MB04 / 13 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.2.14.5 MB05 / 06 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayEGISTEC6.2.45.097.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayEGISTEC6.2.3982.2 MB08 / 04 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayEGISTEC6.2.56101.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
CÂY THÔNG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
FIR điều khiểnITE1.1.4.42.8 MB10 / 16 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.7.4.0110.4 MB04 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.7.4.0110.4 MB04 / 13 / 2009Tải về
LAN Driver (5764)Broadcom12.2.1.084.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA IMSMIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
Thẻ thông minh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Driver thông minhO23.0.1.64.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.0.4.014.3 MB04 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.188.8 MB04 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.101.28.9 MB04 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.14049.1 MB10 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner Driver cho A309AverMedia1.0.64.611.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner Driver cho A309AverMedia1.0.0.611.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.291.1 MB05 / 06 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.0.461.2 MB05 / 06 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.22450.6 KB05 / 06 / 2009Tải về
TV Tuner Driver cho A310AverMedia1.1.0.301.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner Driver (A309)AverMedia1.0.x.612.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner Driver cho A310AverMedia1.1.64.301.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner Driver (A310)AverMedia1.1.x.301.3 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.0.361.3 MB05 / 06 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.22450.6 KB05 / 06 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA6.14.11.8664156.6 MB09 / 18 / 2009Tải về
VGA Driver cho M9xATI8.653109.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAATI8.590.0.0151.6 MB04 / 13 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA179.34162.5 MB04 / 13 / 2009Tải về
driver VGAATI8.592.0.0153.9 MB04 / 13 / 2009Tải về
VGA Driver (NV GT240M)NVIDIA187.45210.2 MB12 / 02 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.163740.1 MB04 / 13 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.8532201.8 MB04 / 13 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.864595.2 MB08 / 25 / 2009Tải về
driver VGAATI8.64.3168.9 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver VGAIntel14.34.4.496434.5 MB04 / 13 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.8615106.2 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.861587.8 MB10 / 16 / 2009Tải về
VGA Driver cho GM45Intel15.15.6.0.189249.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.2.0.1168.5 MB05 / 06 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (CondorPeak)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.3.0.867.6 MB04 / 13 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0960.4 KB04 / 06 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Cập nhật INT 15 gọi lại chức năng cho dấu vân tay.Acer2.092.4 MB11 / 22 / 2010Tải về
1. Giải quyết hệ thống của Hằng trên trong Boot process.2. Giải quyết hơn lưu trữ USB để gây ra thứ tự khởi động biến carsh.Acer2.082.4 MB08 / 16 / 2010Tải về
Sửa chữa sự cố hệ thống không thể khởi động.Acer2.072.4 MB03 / 08 / 2010Tải về
BIOSAcer2.062.4 MB11 / 19 / 2009Tải về
BIOSAcer2.052.4 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer1.132.4 MB10 / 05 / 2009Tải về
BIOSAcer1.111.5 MB07 / 09 / 2009Tải về
BIOSAcer1.091.5 MB06 / 03 / 2009Tải về
BIOSAcer1.081.5 MB05 / 21 / 2009Tải về
BIOSAcer1.071.5 MB04 / 22 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.2 MB11 / 18 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.033.0 MB10 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.033.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek0.0.143.5 MB04 / 13 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek0.0.143.5 MB04 / 13 / 2009Tải về
PowerSmart quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
PowerSmart Application ManagerAcer4.07.301011.2 MB01 / 05 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.