Acer Aspire 6920G Máy tính xách tay Windows Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 6920 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 6920G Máy tính xách tay Windows Vista 32 / 64bit, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, Cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.558239.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.568342.9 MB01 / 14 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (BT2.0)Broadcom6.2.0.800056.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.500057.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Bluetooth Driver (BT2.1)Broadcom6.2.0.940057.3 MB10 / 22 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh Driver cho 0.3MLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver cho 0.3MSuyin2.0.8.32.7 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.46.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh Driver cho 1.0MSuyin3.0.6.32.8 MB10 / 26 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverSilicon1.00.09.032.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader Driver (JMB385)JMicron1.00.12.073.1 MB10 / 22 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.3.0.10132.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverITE5.1.0.110.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverITE5.0.0004.64.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayLỚN6.2.38105.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayLỚN6.0.0.00.08104.2 MB12 / 08 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.262.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
LAN Driver (AR8121)Atheros1.0.0.302.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn2.1.8.7716.9 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.87711.5 KB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.84740.6 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.70.00.522.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.87742.0 KB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn7.70.00.522.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.425.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.4.111.9 MB01 / 14 / 2010Tải về
TurboMemory
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Driver Turbo MemoryIntel1.5.0.101321.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner Driver (A310)AverMedia1.1.x.301.3 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner Driver (A309)AverMedia1.0.x.612.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.64.401.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA8.15.11.866476.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.756161.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel15.7.3.140916.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAATI8.451.0.000077.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.14.10.140912.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.756175.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
VGA Driver (9PGS 9PGE2 9EGE)NVIDIA8.15.11.866492.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.180825.0 MB10 / 22 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.5.1.8190.0 MB12 / 08 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.02.7 MB01 / 16 / 2009Tải về
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.5 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sửa MC ngủ SMBus lỗi gây ra điện ARCADE trên.Acer1.163.1 MB04 / 27 / 2010Tải về
BIOSAcer1.141.8 MB06 / 03 / 2009Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.72.3171.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer VCM
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer VCM (Voice Connection Manager) Ứng dụngAcer3.1.300013.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
AcerMC
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer Mobility Center ứng dụng bổ sungAcer3.0.30006.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.8 MB06 / 03 / 2010Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.0.072.8 MB06 / 03 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.