Acer Aspire 6930G Máy tính xách tay Windows Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 6930G Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 6930G Máy tính xách tay Windows Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.1.0.100120.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102321.4 MB09 / 29 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.5.0.10325.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.570442.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.570447.4 MB05 / 06 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590167.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.640049.1 MB05 / 06 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.640049.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.8.12.8 MB10 / 13 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB10 / 13 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.82.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.200786.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.200786.9 MB05 / 06 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7600.301027.2 MB09 / 29 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.0.0.10092.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10092.2 MB05 / 06 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.60.10007.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.3 MB05 / 06 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond8.60.10004.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayUPEK1.9.2.111115.7 MB07 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.56117.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayLỚN1.9.2.111115.7 MB05 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.56117.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.302.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom1.0.0.302.5 MB05 / 06 / 2009Tải về
MIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MIR điều khiểnBroadcom2.19.0.016.6 MB05 / 06 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON7.73.0.522.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.73.0.522.8 MB06 / 29 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.73.0.522.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn7.73.0.522.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.552.4 MB10 / 16 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.552.9 MB10 / 16 / 2009Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển khác Đối với bộ nhớ Intel TurboIntel1.10.0.101213.4 MB10 / 16 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel1.7.0.102912.9 MB05 / 06 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.100.2015.1034.4 MB05 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.1.4.025.2 MB05 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.1.4.025.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
TurboMemory
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Driver Turbo MemoryIntel1.6.1.10047.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.292.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.0.461.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
TV Tuner Driver cho A310AverMedia1.1.64.301.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner Driver (A310)AverMedia1.1.x.301.3 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner Driver cho A310AverMedia1.1.0.301.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner Driver (A309)AverMedia1.0.x.612.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner driver AverMedia A310AverMedia1.0.0.291.0 MB05 / 06 / 2009Tải về
TV Tuner driver AverMedia A309AverMedia1.0.0.461.1 MB05 / 06 / 2009Tải về
TV Tuner Driver cho A309AverMedia1.0.64.611.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner Driver cho A309AverMedia1.0.0.611.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.762075.7 MB05 / 06 / 2009Tải về
VGA Driver cho M9xATI8.653109.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150216.9 MB05 / 06 / 2009Tải về
driver VGAATI8.633107.4 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.865276.5 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.865292.8 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.762060.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAATI8.563111.3 MB09 / 11 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.866476.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150219.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184026.0 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189224.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel3.58.3.4617.3 MB07 / 06 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.4.2.1514.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI7.6.0.1263.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.7370.6 MB07 / 20 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros T77H053Atheros7.6.0.1645.0 MB05 / 06 / 2009Tải về
LAN không dây điều khiển WiFi vang ĐỉnhIntel12.1.0.1412.5 MB05 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI7.6.0.1643.7 MB05 / 06 / 2009Tải về
LAN không dây điều khiển Intel Shirley đỉnhIntel12.0.0.7312.5 MB05 / 06 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros T77H028Atheros2.0.4.0405.6 KB05 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.4.0407.2 KB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI7.6.0.1643.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.1 MB01 / 16 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer32383.0 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer32362.1 MB06 / 03 / 2009Tải về
BIOSAcer31213.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB05 / 06 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.8.12.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
eAudio
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eAudio ứng dụngAcer3.0.30094.2 MB01 / 16 / 2009Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB01 / 16 / 2009Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301410.8 MB01 / 16 / 2009Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.300711.1 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.042.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.012.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.032.9 MB10 / 16 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.012.9 MB05 / 06 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.