Acer Aspire 7000 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 7000 Máy tính xách tay

Tải về Acer Aspire 7000 Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32bit, Utility, hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.532233.0 MB12 / 02 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.528224.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothWIDCOMM5.0.1.150071.3 MB12 / 02 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.350044.1 MB12 / 02 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng5.0.0.103.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.19.016.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnAcer6.96.0.1512.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng6.32.700.018.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech9.4.4.108458.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverTI2.0.0.43.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
Card Reader driverTI2.0.0.64.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverNVIDIA1.048.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
CPU
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CPU điều khiểnAMD1.3.1.02.7 MB12 / 02 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANNVIDIA8.627.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn7.34.0.01.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.60.0.02.1 MB12 / 02 / 2008Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATANVIDIA5.10.2600.0930444.9 KB12 / 02 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.0.3.04.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.3.523.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner điều khiểnAverMedia2.1.0.19532.9 KB12 / 02 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.2.34447.9 KB12 / 02 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA86.0227.0 MB12 / 02 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA97.5534.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn4.0.0.140015.3 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.80.28.71.8 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.1.0.902.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.15.532.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.1522.8 MB12 / 02 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.02.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv1.201006.9 KB12 / 12 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.53.0209640.1 KB12 / 02 / 2008Tải về
Acer VCM
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer VCM (Voice Connection Manager) Ứng dụngAcer1.2.2.14.0 MB12 / 02 / 2008Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.0.307746.5 MB01 / 16 / 2009Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.03.202425.7 MB01 / 16 / 2009Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.00.20305.9 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePerformance
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePerformanceAcer2.00.20083.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.00.20287.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.00.20123.7 MB01 / 16 / 2009Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.03.20174.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.02.12.3 MB12 / 02 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.052.5 MB12 / 02 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.