Acer Aspire 7535 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 7535 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 7535 Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.580765.1 MB04 / 17 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580765.1 MB04 / 17 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640049.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450097.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.1.13.2 MB10 / 14 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB10 / 14 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.2.117.14.9 MB05 / 11 / 2009Tải về
Card Reader driverAlcor1.2.117.24.9 MB10 / 22 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayEGISTEC6.1.3981.5 MB07 / 30 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.1.167.4 MB12 / 10 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.22.0.031.5 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.18.0.031.5 MB04 / 17 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.80.2.532.8 MB04 / 17 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.2.532.3 MB04 / 17 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.87742.5 KB04 / 17 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.87.0711.9 KB04 / 17 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.87711.8 KB10 / 05 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.87.0711.9 KB04 / 17 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.2.95.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.62.001.7 MB04 / 17 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2015.1029.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.1.0.015.4 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2015.1029.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.582102.6 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAATI8.634105.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAATI8.653.0.0106.8 MB02 / 22 / 2010Tải về
driver VGAATI8.582157.8 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAATI8.652.1173.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (RT2700E)Ralink3.0.1.07.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.19428.3 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.8.07.2 MB04 / 17 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.22128.3 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.03.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0805.7 KB04 / 10 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS Đối với Windows 7Updates KBC firmware để v3.35Acer2.043.0 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOS cho Windows VistaUpdates KBC firmware để v3.30Acer1.073.6 MB10 / 28 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin5.2.7.13.3 MB09 / 30 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB09 / 30 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer4.00.30047.6 MB04 / 23 / 2009Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00.300810.4 MB07 / 06 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.003.7 MB04 / 17 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.034.4 MB10 / 01 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.003.7 MB04 / 17 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.