Acer Aspire 7560, 7560G Notebook Win7, Win8 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 7560, 7560G Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 7560, 7560G Máy tính xách tay của Windows 7 64bit, Windows Drivers 8 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6373149.3 MB06 / 21 / 2011Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6438155.3 MB10 / 19 / 2012Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothAtheros7.02.0000.0065104.4 MB06 / 21 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom6.5.0.13163.5 MB06 / 21 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0000.0209186.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.2.8400.3013717.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7600.301279.5 MB06 / 21 / 2011Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.394.7 MB06 / 21 / 2011Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH8.0.6.361.1 MB06 / 22 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.2.9.082.6 MB06 / 22 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAAMD8.836.1.0000151.5 MB06 / 22 / 2011Tải về
driver VGAAMD8.982.10.6000208.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.31644.5 MB06 / 22 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.6331.7 MB06 / 22 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2019.5.0223.201117.8 MB06 / 22 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.8 MB12 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.0 MB06 / 22 / 2011Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.0.171023.6 MB06 / 22 / 2011Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.300710.6 MB06 / 22 / 2011Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.57.1 MB06 / 22 / 2011Tải về
firmware
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
firmwareAcer1.0170.9 KB05 / 15 / 2012Tải về