Acer Aspire 7720ZG Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 7720ZG Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 7720ZG Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.547737.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.541337.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.547795.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn6.0.1.490057.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.490057.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.390098.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.31.50013.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.0110.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.31.50013.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.30.5008.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.701.1210.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.1210.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.7.31.4008.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.7.31.4008.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.7.31.4008.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRicoh360.014.1 MB11 / 03 / 2009Tải về
Card Reader driverRicoh352.022.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Card Reader driverRicoh352.022.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Card Reader driverRicoh3.51.012.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.2.0.10141.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.2.0.10141.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10132.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverENE1.3.1800.9 KB12 / 08 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverENE1.3.306.0801.0 KB12 / 08 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.46.0.047.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.46.0.047.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.42.0.047.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
MIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MIR điều khiểnENE3.03.1 MB11 / 03 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.66.003.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.66.0.502.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.66.0.502.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel7.6.0.10114.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver SATAIntel7.6.0.1011626.5 KB12 / 08 / 2008Tải về
driver SATAIntel7.6.0.10114.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.179.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.1542.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.1101.179.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics5.5.1101.1334.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.1525.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
TurboMemory
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Driver Turbo MemoryIntel7.66.0.5021.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Driver Turbo MemoryIntel1.1.0.101021.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner điều khiểnLITEON3.7.0.48.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnnhân dân tệ2.3.3.62.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.64.361.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.64.251.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.0.361.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnLITEON3.7.0.44.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnLITEON3.7.0.48.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnnhân dân tệ2.3.3.62.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner Driver cho A310AverMedia1.1.0.301.2 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.251.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnnhân dân tệ2.3.3.62.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.441.0.075.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.674670.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAATI8.371.1.1256.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAATI8.371.1.100073.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.14.10.140916.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.892677.5 MB03 / 04 / 2010Tải về
driver VGAIntel7.14.10.140912.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA156.1.5566.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAATI8.371.1.100073.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAATI8.441.0.075.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.488517.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.674657.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.3.1.732.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.3.1.732.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.673.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.5.0.34190.0 MB07 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.124.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.1.22143.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerV1.451.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.072.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.102.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.102.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.033.0 MB11 / 04 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.