Acer Aspire 7730G Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 7730G Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 7730G Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.0.0.103921.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102321.4 MB09 / 29 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.5.0.103221.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.5.0.103221.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009Tải về
Audio Driver Bao gồm HDMIRealtek5.10.0.592868.4 MB10 / 17 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.561242.4 MB05 / 14 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590167.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.561842.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.561242.4 MB05 / 14 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.561242.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.561242.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.1.0.330095.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.630049.1 MB05 / 14 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.630049.1 MB05 / 14 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.530049.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.530049.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.8.32.5002.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.40210.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.8.12.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.1711.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.9.5282.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.8.32.5009.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.4022.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.8.12.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.102.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverJMicron1.00.10.042.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.08.032.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.29.02970.1 KB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.29.02968.4 KB09 / 29 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.0.11.23.1 MB05 / 14 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.0.10.42.9 MB05 / 14 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.11.023.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10082.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10082.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.60.10007.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond8.60.10004.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.64.10117.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.3 MB05 / 14 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.3 MB05 / 14 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverWinbond7.1.62.20127.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAcer6.0.00.15102.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển vân tayLỚN7.10.1.095.3 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAcer6.0.00.1394.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.56108.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.60110.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB09 / 10 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAcer6.0.00.1371.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển vân tayLỚN7.10.1.095.3 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAcer6.0.00.1394.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển vân tayAcer6.0.00.1882.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển vân tayAcer6.0.00.1394.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.78.0.062.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
LAN driver Broadcom 5764MBroadcom10.82.0.072.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
LAN driver Broadcom 5764MBroadcom10.82.0.072.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.78.0.062.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom6.0.1.630060.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn2.1.871.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.87.0743.0 KB05 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.70.0522.8 MB05 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.70.00.522.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.87.01.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.87742.5 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.87.0711.8 KB05 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.73.0.01.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLITEON7.70.00.522.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.2.95720.2 KB10 / 05 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.2.95765.5 KB10 / 05 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.2.971.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.70.0.522.3 MB05 / 14 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel1.6.1.100425.4 MB05 / 14 / 2009Tải về
driver SATAIntel8.0.0.103920.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver SATAIntel8.0.0.103920.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver SATAIntel1.6.1.100425.4 MB05 / 14 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.4.025.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.4.1228.2 MB03 / 04 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.425.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.425.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.425.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.4.025.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner Driver (A310)AverMedia1.1.0.23411.8 KB03 / 04 / 2010Tải về
TV Tuner Driver (A310)AverMedia1.1.x.301.3 MB03 / 04 / 2010Tải về
TV Tuner driver AVerMedia A310AverMedia1.1.64.271.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.2388.8 KB12 / 04 / 2008Tải về
TV Tuner Driver (A310)AverMedia1.1.64.23514.9 KB03 / 04 / 2010Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.271.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel7.15.10.150819.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAATI8.512113.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAATI8.512.0.0000112.9 MB07 / 15 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.760760.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.762075.7 MB05 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189224.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.865292.8 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.865276.5 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152716.9 MB03 / 04 / 2010Tải về
driver VGAIntel14.34.4.496419.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.866476.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.760970.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152719.1 MB03 / 04 / 2010Tải về
driver VGAATI8.512.0.0000112.9 MB07 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184026.0 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.749060.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.762060.5 MB05 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152719.1 MB05 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150816.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152716.9 MB05 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189225.3 MB03 / 04 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189224.5 MB03 / 04 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.73202.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.73202.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn7.6.0.2395.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn7.4.2.1519.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1912.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.64.54.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.7368.7 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.17.0.25.1911.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn7.4.2.1514.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI7.6.0.1264.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI7.6.0.2243.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.9.07.4 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.7368.7 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1912.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.17.0.25.1911.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI7.6.0.1264.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.73202.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.1645.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.1645.0 MB05 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.9.07.4 MB05 / 14 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.5 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer36366.3 MB09 / 23 / 2009Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.59.5282.7 MB05 / 14 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.8.12.8 MB05 / 14 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.59.5282.7 MB05 / 14 / 2009Tải về
Acer WebCam Application Suyin 3MSuyin2.0.82.8 MB05 / 14 / 2009Tải về
Acer WebCam Application Bison 3MLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB05 / 14 / 2009Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager Application Drietk ZY6Dritek2.0.052.9 MB05 / 14 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.133.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.093.2 MB10 / 01 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.143.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer LaunchManager Application Drietk ZY6Dritek2.0.052.9 MB05 / 14 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.133.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *