Acer Aspire 7735 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 7735 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 7735 Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.580765.1 MB04 / 17 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580765.1 MB04 / 17 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450097.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.630049.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.1.13.3 MB09 / 10 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB09 / 10 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.2.117.24.9 MB10 / 22 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.0.0.10115.5 MB04 / 17 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10114.4 MB04 / 17 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.1.81.10003.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.18.0.062.3 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.1.167.4 MB12 / 10 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.22.0.062.3 MB04 / 17 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.77.9676.8 KB04 / 17 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.2.97.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.94692.1 KB10 / 05 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.94737.4 KB10 / 05 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.1.0.015.4 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2015.1029.1 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.1.0.015.4 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2015.1029.1 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner Driver (A309)AverMedia1.0.x.612.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
VGA Driver (N10)NVIDIA8.16.11.8766107.8 MB03 / 10 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIAv7.15.11.795291.4 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.795274.1 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.501620.0 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAATIv8.581.0.0152.5 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAATI8.581.0.0153.7 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.162418.8 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.162419.9 MB04 / 17 / 2009Tải về
VGA Driver (N10)NVIDIA8.16.11.876689.6 MB03 / 10 / 2010Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.8652169.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.861372.4 MB09 / 10 / 2009Tải về
driver VGAATI8.632.0.108.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.795277.9 MB04 / 17 / 2009Tải về
driver VGAATI8.64.3168.9 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185577.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.22128.3 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.1.2.1189.7 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.19428.3 MB04 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.1.2.1189.7 MB04 / 17 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.02.0 MB07 / 27 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.0 MB04 / 23 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer2.125.1 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer2.005.1 MB09 / 22 / 2009Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin5.2.7.13.3 MB09 / 30 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB09 / 30 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer4.05.30008.3 MB02 / 01 / 2010Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer4.01.30069.2 MB04 / 23 / 2009Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer4.00.300810.4 MB07 / 06 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.034.3 MB10 / 01 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.7 MB04 / 17 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.033.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.064.5 MB11 / 23 / 2010Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.7 MB04 / 17 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *