Acer Aspire 8730ZG Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire 8730ZG Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 8730ZG Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.2.0.100127.3 MB01 / 15 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.570455.3 MB01 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.570455.3 MB01 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640049.0 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.450097.0 MB01 / 15 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiển Suyin fo 1.0MSuyin5.8.48.5019.4 MB08 / 21 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.33.5015.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.4029.0 MB08 / 21 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.48.5016.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.4026.3 MB01 / 15 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiển Suyin cho 0.3MSuyin5.8.33.5018.5 MB08 / 21 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201099.4 MB01 / 15 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek3.0.1.35.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.1.81.10003.6 MB10 / 16 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton8.1.81.10003.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
CIR (Consumer IR) DriverNuvoton7.1.81.10073.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.3998.4 MB07 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.56117.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
CÂY THÔNG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
FIR điều khiểnNuvoton8.1.81.10003.6 MB10 / 26 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.100.0.095.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.0.384.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.86.0.095.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.62.0.02.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.62.0.01.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.62.0.02.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.1.4.025.2 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.6 MB12 / 16 / 2009Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner điều khiểnLITEON1.0.0.193.4 MB10 / 05 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnLITEON3.10.0.83.3 MB10 / 22 / 2009Tải về
TV Tuner điều khiểnLITEON3.10.0.75.9 MB01 / 15 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA8.15.11.865292.8 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.865276.5 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.157619.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.157619.0 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGAATI8.672228.9 MB12 / 15 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.792490.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.792473.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGAATI8.563.0.0156.4 MB07 / 06 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.499020.0 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.792473.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGAATI8.563.0.0111.3 MB07 / 06 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.8652169.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185577.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.01.05.00003.0 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.78202.5 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.2645.3 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.12221.2 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.00.08.00007.2 MB01 / 15 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.8 MB12 / 01 / 2010Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer1.134.2 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer1.094.7 MB06 / 09 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam Application (Sonix230C_Sonix236C)Suyin5.2.7.13.3 MB12 / 01 / 2009Tải về
Ứng dụng WebCam (0.3M)Suyin2.0.9.22.9 MB12 / 01 / 2009Tải về
Ứng dụng WebCam (1.0M)Suyin3.0.6.22.8 MB12 / 01 / 2009Tải về
Acer WebCam Application Suyin fo 1.0MSuyin3.0.6.22.8 MB06 / 24 / 2009Tải về
Acer WebCam Application Suyin cho 0.3MSuyin2.0.9.22.9 MB06 / 24 / 2009Tải về
Ứng dụng WebCam (0.3M)Chicony1.1.57.4092.7 MB12 / 01 / 2009Tải về
Acer WebCam Application Chicony cho 0.3MChicony1.1.57.4092.7 MB06 / 24 / 2009Tải về
WebCam Application (Sonix230C)Chicony1.1.74.2162.8 MB12 / 01 / 2009Tải về
eAudio
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eAudio ứng dụngAcer3.0.30094.2 MB01 / 16 / 2009Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB01 / 16 / 2009Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301410.8 MB01 / 16 / 2009Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.300711.1 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.003.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek0.0.062.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.024.0 MB10 / 01 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.