Acer Aspire 9500 Máy tính xách tay Windows XP Drivers, Tiện ích, tay


Acer Aspire 9500 Máy tính xách tay

tải Acer Aspire 9500 Máy tính xách tay Windows XP 32bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng, tài liệu hỗ trợ công nghệ. Tải Aspire 9500 Laptop VGA Driver Video, điều khiển âm thanh, điều khiển Bluetooth, Web Camera Driver, Card Reader Driver, lái xe Chipset, Driver LAN, Touchpad Driver, Cập nhật BIOS, TV Tuner Driver.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.512919.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom4.0.1.230139.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverENE1.06.04344.7 KB12 / 02 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel6.3.0.10073.0 MB12 / 02 / 2008Tải về
CÂY THÔNG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
FIR điều khiểnSMC5.1.3600.53.0 MB12 / 02 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANRealtek5.623.6152.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.24.0.501.4 MB12 / 02 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.0.5.05.1 MB12 / 02 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.1.24374.5 KB12 / 02 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.1.32456.2 KB12 / 02 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia3.3.23.102.0 MB12 / 02 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI6.14.10.655324.7 MB12 / 02 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.43324.4 MB12 / 02 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn4.0.0.140015.8 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel9.0.1.929.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.8 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv1.701.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.29.0728539.2 KB12 / 02 / 2008Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer1.00.2123.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.1.9.256.1 MB01 / 16 / 2009Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer1.7.6.175.5 MB01 / 16 / 2009Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer1.0.0.1038.9 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePerformance
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePerformanceAcer1.0.7.174.3 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer1.6.1.2686.9 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer1.1.3.630788.6 KB01 / 16 / 2009Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer1.2.11.225.3 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.08.12.0 MB12 / 02 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.