Acer Aspire 9810 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 9810 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 9810 Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32bit, tiện ích;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverConexant5.10.0.524222.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Audio DriverConexant5.10.0.524222.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.01.533413.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.0.1.300044.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver BluetoothWIDCOMM5.0.1.150071.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver BluetoothWIDCOMM5.0.1.150071.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLogitech10.4.0.131988.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech9.4.4.106957.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech9.4.4.106557.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng6.96.0.069.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverTI2.0.0.64.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Reader driverIntel1.00.0003.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Reader driverTI2.0.0.13.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel7.2.2.10061.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.1.1.1010569.3 KB12 / 03 / 2008Tải về
chipset driverIntel7.2.2.10061.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
CÂY THÔNG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
FIR điều khiểnSMC5.1.3600.73.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
FIR điều khiểnSMC5.1.3600.73.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANMarvell8.53.1.3176.3 KB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANMarvell8.53.1.3176.2 KB12 / 03 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.47.0.501.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.47.00.501.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.58.0.02.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel6.2.0.200218.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver SATAIntel5.7.0.1011175.6 KB12 / 03 / 2008Tải về
driver SATAIntel5.7.0.1011175.5 KB12 / 03 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.2.115.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.0.2.04.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.2.115.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner điều khiểnAverMedia4.5.0.91.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAMD1.0.2.34612.9 KB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia3.3.23.202.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia2.2.0.15825.5 KB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAMD3.3.23.202.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia2.1.00.019251.0 KB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia3.5.0.471.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAMD2.1.00.019250.7 KB12 / 03 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA7.15.11.674957.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.4.2.628.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.4.2.628.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.10.40.073.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel10.1.0.113.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.10.40.073.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel10.6.0.293.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel10.1.0.113.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.02.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv2.141.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
BIOSAcerv1.211.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
BIOSAcerv1.211.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.53.0209640.1 KB12 / 03 / 2008Tải về
Acer GridVista ứng dụngAcer2.53.0209640.0 KB12 / 03 / 2008Tải về
Acer GridVista ứng dụngAcer2.61.1021.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
AcerMC
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer Mobility Center ứng dụng bổ sungAcer1.0.30035.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Arcade
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer DeluxeAcer1.0.3814324.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.5.303236.1 MB01 / 16 / 2009Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.300512.4 MB01 / 16 / 2009Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.30064.9 MB01 / 16 / 2009Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.30027.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.300710.8 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.30033.4 MB01 / 16 / 2009Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.30037.4 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.2.1.4201.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.062.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.2.0.12082.0 MB12 / 03 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.