Acer Aspire 9920 Máy tính xách tay WinXP, Vista, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire 9920 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 9920 Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel7.0.0.102019.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.541336.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.541330.6 MB12 / 11 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.541336.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.1.2535.026.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn5.1.0.330096.6 MB12 / 11 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.500057.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.92.1 MB12 / 11 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin1.0.111.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.075.1 MB12 / 11 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.077.2 MB12 / 11 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.28.5007.5 MB12 / 11 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.28.5006.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.28.5005.7 MB12 / 11 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.076.3 MB12 / 11 / 2008Tải về
Cardbus
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thẻ Bus DriverTI2.0.0.76.0 MB12 / 11 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverTI2.0.0.86.1 MB12 / 11 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.3.0.10132.0 MB12 / 11 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10132.0 MB12 / 11 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10131.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverITE5.0.4.25.2 MB12 / 11 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverITE3.5.3.31.3 MB12 / 11 / 2008Tải về
CIR (Consumer IR) DriverITE5.0.4.22.6 MB12 / 11 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.9.0.038.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.9.0.038.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.26.0.038.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn7.62.00.004.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.62.0.03.6 MB12 / 11 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.62.0.02.1 MB12 / 11 / 2008Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver SATAIntel7.0.0.102019.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
driver SATAIntel7.0.0.102019.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
Thẻ thông minh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển Samrt ThẻTI1.0.1.206.1 MB12 / 11 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.1.11.123.2 MB12 / 11 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.1.11.123.2 MB12 / 11 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.1.11.123.2 MB12 / 11 / 2008Tải về
TurboMemory
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Driver Turbo MemoryIntel1.0.1.100421.3 MB12 / 11 / 2008Tải về
Driver Turbo MemoryIntel1.0.1.100421.3 MB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.16448.0 KB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.12.64.431.2 MB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnLITEON3.7.0.48.5 MB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.64.19547.7 KB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnnhân dân tệ2.3.2.72.1 MB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.1.0.18837.7 KB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.12.0.431.7 MB12 / 11 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnnhân dân tệ2.3.2.72.1 MB12 / 11 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA7.15.11.013867.6 MB12 / 11 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.13855.0 MB12 / 11 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.11966.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.1.16143.2 MB12 / 11 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.0.0186.3 MB12 / 11 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.0.8660.9 MB12 / 11 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.0.86186.3 MB12 / 11 / 2008Tải về

Hiện tại không có hướng dẫn sử dụng cho hệ thống này.

Hiện tại không có tải BIOS cho hệ thống này.

eAudio
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eAudio ứng dụngAcer2.5.40129.9 MB01 / 16 / 2009Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.5.424159.9 MB01 / 16 / 2009Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.400614.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.40056.4 MB01 / 16 / 2009Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.40079.2 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.401411.2 MB01 / 16 / 2009Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.40107.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.042.7 MB12 / 11 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.042.7 MB12 / 11 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.0.42.7 MB12 / 11 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.