Acer Aspire One AOD260 Netbook WinXP, Drivers Win7, tiện ích


Acer Aspire One AOD260 Netbook

Tải về Acer Aspire One D260 (AOD260) Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.3.82815.0 MB06 / 03 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7023.8 MB11 / 02 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.20.2.015.7 MB11 / 02 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.14.0.014.0 MB06 / 03 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.3.82815.0 MB06 / 03 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.02.02.0115.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102321.4 MB06 / 03 / 2010Tải về
SATA AHCI driverIntel9.6.4.100219.0 MB11 / 02 / 2011Tải về
SATA AHCI Driver (AHCI)Intel8.9.0.1023201.1 KB06 / 03 / 2010Tải về
SATA AHCI Driver (IMSM)Intel8.9.0.102321.4 MB06 / 03 / 2010Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.606678.3 MB06 / 03 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.606678.3 MB06 / 03 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.617197.5 MB11 / 02 / 2011Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.3.0.401060.1 MB06 / 03 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros6.21.0329.030159.4 MB06 / 03 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom5.6.0.3800241.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0) (AR3011)Atheros6.04.004.1104.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros16.0315.0101106.0 MB06 / 03 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros6.31.0919.030264.2 MB11 / 02 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom6.3.0.545058.7 MB11 / 02 / 2011Tải về
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.8000102.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.3.30.17.3 MB11 / 02 / 2011Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.192.8103.7 MB11 / 02 / 2011Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.06.0 MB11 / 02 / 2011Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON2.103.14.218.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.54.69.9 MB06 / 03 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.54.67.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverENE5.89.0.661.1 MB06 / 03 / 2010Tải về
Card Reader driverENE5.89.0.701.1 MB11 / 02 / 2011Tải về
Card Reader driverENE5.89.0.661.1 MB06 / 03 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.2.10082.4 MB11 / 02 / 2011Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB06 / 03 / 2010Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB06 / 03 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.354.6 MB11 / 02 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.294.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.394.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.2.99.01.0 MB11 / 02 / 2011Tải về
Modem DriverLITEON2.2.99.01019.7 KB06 / 03 / 2010Tải về
Modem DriverLITEON2.2.99.01019.7 KB06 / 03 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2002.11159.5 MB11 / 02 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.537.9 MB11 / 02 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB11 / 02 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.325.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.325.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel6.14.10.526015.3 MB06 / 03 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.14.10.223020.9 MB11 / 02 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.14.10.211721.8 MB06 / 03 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.630.3 MB07 / 05 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2016.2.0521.201017.3 MB11 / 02 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.45631.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.17323.4 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek1085.22.1217.200916.0 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2009.0.1216.200916.1 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.623.9 MB06 / 03 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.1.0.20935.3 MB11 / 02 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.249.223.1 MB11 / 02 / 2011Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0458.9 KB02 / 13 / 2009Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10A31)Sanyo1.01.8 MB12 / 27 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10B31)Sanyo1.02.1 MB12 / 27 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AL10A31 AL10B31)Sanyo1.02.7 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyểnSanyo1.02.7 MB03 / 04 / 2011Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer3.164.0 MB11 / 21 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngAcer2.00.300814.1 MB11 / 02 / 2011Tải về
3G ứng dụngEricsson6.1.18.528.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
3G ứng dụngEricsson6.1.18.528.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin2.2.7.33.3 MB06 / 03 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.143.12293.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.0.88.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.143.12293.5 MB06 / 03 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.7.33.3 MB06 / 03 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.0.88.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30029.2 MB06 / 03 / 2010Tải về
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30059.7 MB11 / 02 / 2011Tải về
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30039.6 MB06 / 03 / 2010Tải về
FingerPrint
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
FingerPrint ứng dụngEGISTEC6.5.78101.9 MB06 / 03 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.86.0 MB06 / 03 / 2010Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.86.0 MB06 / 03 / 2010Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.146.1 MB11 / 02 / 2011Tải về
PowerSmart quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
PowerSmart Application ManagerAcer5.01.300210.7 MB06 / 03 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.