Acer Aspire E1-531 Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Acer Aspire E1-531G Máy tính xách tay

Tải về Acer Aspire E1-531 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 32 / 64bit, Tiện ích & Công nghệ Tài liệu hỗ trợ;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel11.1.0.100611.8 MB04 / 25 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.5.4.100111.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6543189.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.5 MB09 / 28 / 2012Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothAtheros8.0.0.206185.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom12.0.0.1800171.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverBroadcom15.0.7.211.8 MB05 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.4.7.16.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.4.7.15.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.0.6.211.8 MB04 / 25 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom1.0.0.24312.1 MB09 / 28 / 2012Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.3.0.10202.9 MB04 / 25 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom15.0.1.011.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển khác (RF Button)Dritek2.02.2000.0801197.1 KB09 / 28 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS8.100.2020.10615.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.8.1181.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.12118.6 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.3.41.598.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH10.6.9.9174.9 MB04 / 25 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost điều khiểnIntel8.0.0.126239.7 MB07 / 05 / 2012Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA8.17.12.9632330.0 MB01 / 25 / 2013Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0546420.1 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843112.3 MB10 / 31 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2653268.1 MB04 / 25 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843152.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
Driver VGA (PhysX)NVIDIA9.11.111130.4 MB04 / 25 / 2012Tải về
driver VGAAcer9.18.13.0717417.6 MB01 / 25 / 2013Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9555330.9 MB04 / 25 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843264.3 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 24 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.11259.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel15.1.0.1825.7 MB12 / 14 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB09 / 28 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (mới)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel15.5.0.4211.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.48039.3 MB04 / 25 / 2012Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng Generic (Windows 8)Acer01.01.0676.6 MB01 / 16 / 2013Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Windows 8)Acer1.033.9 MB10 / 03 / 2012Tải về
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0764.0 KB04 / 25 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.134.0 MB01 / 29 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.074.0 MB10 / 29 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.064.0 MB10 / 22 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.044.0 MB10 / 01 / 2012Tải về
BIOSAcer1.133.8 MB10 / 22 / 2012Tải về
BIOSAcer1.113.8 MB10 / 01 / 2012Tải về
BIOSAcer1.103.8 MB09 / 10 / 2012Tải về
BIOSAcer1.096.9 MB08 / 20 / 2012Tải về
BIOSAcer1.089.5 MB07 / 17 / 2012Tải về
BIOSAcer1.076.9 MB05 / 21 / 2012Tải về
BIOSAcer1.066.9 MB04 / 30 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.5.2108.0031.3 MB04 / 25 / 2012Tải về
Thiết bị Fast-ngõ
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thiết bị Fast-Ngõ ứng dụngAcer1.00.30073.3 MB09 / 28 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.301011.0 MB04 / 25 / 2012Tải về
Ứng dụng quản lý ePowerAcer7.00.300618.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.157.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek7.0.520.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
sống Updater
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sống Updater ứng dụngAcer2.00.30042.4 MB09 / 28 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụngIntel2.5.1.021.4 MB04 / 25 / 2012Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


suy nghĩ 9 trên "Acer Aspire E1-531 Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật"

  1. hi, tôi có acer E1-531.I'm nhận được một vấn đề với sound.every thời gian khi tôi rời khỏi máy tính xách tay cho một phút câm khối lượng của nó intantly.and sau đó tôi phải khởi động lại it.can u giúp tôi ra .facing quá nhiều vấn đề.

  2. Kể từ khi tôi mua máy tính xách tay ACER của tôi, tôi đã không bao giờ có thể cài đặt bất kỳ trình điều khiển bluetooth trong đó. Hãy giúp tôi!


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *