Acer Aspire E1-531 Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Acer Aspire E1-531G Máy tính xách tay

Tải về Acer Aspire E1-531 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 32 / 64bit, Tiện ích & Công nghệ Tài liệu hỗ trợ;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel11.1.0.100611.8 MB04 / 25 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.5.4.100111.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6543189.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.5 MB09 / 28 / 2012Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothAtheros8.0.0.206185.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom12.0.0.1800171.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverBroadcom15.0.7.211.8 MB05 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.4.7.16.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.4.7.15.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.0.6.211.8 MB04 / 25 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom1.0.0.24312.1 MB09 / 28 / 2012Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.3.0.10202.9 MB04 / 25 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom15.0.1.011.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển khác (RF Button)Dritek2.02.2000.0801197.1 KB09 / 28 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS8.100.2020.10615.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.8.1181.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.12118.6 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.3.41.598.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH10.6.9.9174.9 MB04 / 25 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost điều khiểnIntel8.0.0.126239.7 MB07 / 05 / 2012Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA8.17.12.9632330.0 MB01 / 25 / 2013Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0546420.1 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843112.3 MB10 / 31 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2653268.1 MB04 / 25 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843152.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
Driver VGA (PhysX)NVIDIA9.11.111130.4 MB04 / 25 / 2012Tải về
driver VGAAcer9.18.13.0717417.6 MB01 / 25 / 2013Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9555330.9 MB04 / 25 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843264.3 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 24 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.11259.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel15.1.0.1825.7 MB12 / 14 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB09 / 28 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (mới)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel15.5.0.4211.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.48039.3 MB04 / 25 / 2012Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng Generic (Windows 8)Acer01.01.0676.6 MB01 / 16 / 2013Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Windows 8)Acer1.033.9 MB10 / 03 / 2012Tải về
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0764.0 KB04 / 25 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.134.0 MB01 / 29 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.074.0 MB10 / 29 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.064.0 MB10 / 22 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.044.0 MB10 / 01 / 2012Tải về
BIOSAcer1.133.8 MB10 / 22 / 2012Tải về
BIOSAcer1.113.8 MB10 / 01 / 2012Tải về
BIOSAcer1.103.8 MB09 / 10 / 2012Tải về
BIOSAcer1.096.9 MB08 / 20 / 2012Tải về
BIOSAcer1.089.5 MB07 / 17 / 2012Tải về
BIOSAcer1.076.9 MB05 / 21 / 2012Tải về
BIOSAcer1.066.9 MB04 / 30 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.5.2108.0031.3 MB04 / 25 / 2012Tải về
Thiết bị Fast-ngõ
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thiết bị Fast-Ngõ ứng dụngAcer1.00.30073.3 MB09 / 28 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.301011.0 MB04 / 25 / 2012Tải về
Ứng dụng quản lý ePowerAcer7.00.300618.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.157.2 MB04 / 25 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek7.0.520.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
sống Updater
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sống Updater ứng dụngAcer2.00.30042.4 MB09 / 28 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụngIntel2.5.1.021.4 MB04 / 25 / 2012Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.