Acer Aspire E1-571, E1-571G Máy tính xách tay Windows 7, 8, 8.1 Trình điều khiển, Ứng dụng, Sổ tay


Acer Aspire E1-571G Máy tính xách tay

Tải về ACER Aspire E1-571, E1-571G Máy tính xách tay Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, Ứng dụng và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển11.1.0.100611.8 MB2012 / 04 / 25Tải về
Realtek Audio Driver6.0.1.6543189.2 MB2012 / 04 / 25Tải về
Broadcom Card Reader driver15.0.6.211.8 MB2012 / 04 / 25Tải về
Broadcom Card Reader driver15.0.7.211.8 MB2012 / 05 / 18Tải về
Intel Chipset Driver9.3.0.10202.9 MB2012 / 04 / 25Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN15.0.1.011.2 MB2012 / 04 / 25Tải về
ELANTECH Touchpad driver10.6.9.9174.9 MB2012 / 04 / 25Tải về
Synaptics Touchpad Driver15.3.41.598.2 MB2012 / 04 / 25Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển8.0.0.126239.7 MB2012 / 07 / 05Tải về
Intel USB 3.0 điều khiển1.0.4.2205.2 MB2013 / 03 / 11Tải về
Intel điều khiển VGA8.15.10.2653268.1 MB2012 / 04 / 25Tải về
NVIDIA VGA Driver8.17.12.9555330.9 MB2012 / 04 / 25Tải về
NVIDIA VGA Driver (PhysX)9.11.111130.4 MB2012 / 04 / 25Tải về
NVIDIA VGA Driver9.18.13.0717417.6 MB2013 / 03 / 06Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (WLAN + Bluetooth lái xe)10.0.0.3839.8 MB2013 / 09 / 25Tải về
Atheros Wireless LAN Driver9.2.0.48039.3 MB2012 / 04 / 25Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.82.11259.2 MB2012 / 04 / 25Tải về
Driver Intel Wireless LAN15.1.0.1825.7 MB2012 / 12 / 14Tải về