Acer Aspire E5-531P máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire E5-531P Laptop

tải về Acer Aspire E5-531P Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7300386.9 MB2015 / 07 / 29
Tải vềAtherosdriver Bluetooth10.0.0.285250.7 MB2015 / 07 / 29
Tải vềBroadcomBluetooth Driver (HAI)6.5.1.4800257.4 MB2015 / 07 / 29
Tải vềInteldriver Bluetooth17.0.1405.045633.4 MB2015 / 07 / 29
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.212578.6 MB2015 / 07 / 29
Tải vềIntelChipset Driver (Broadwell)10.0.222.6 MB2015 / 07 / 29
Tải vềIntelchipset driver9.2.0.10235.3 MB2015 / 07 / 29
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN7.088.0617.20145.9 MB2015 / 07 / 29
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad17.0.6.21121.9 MB2015 / 07 / 29
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad11.6.24.209124.3 MB2015 / 07 / 29
Tải vềIntelTurbo Boost Driver (Broadwell)10.0.28.100069.9 MB2015 / 07 / 29
Tải vềIntelTurbo Boost điều khiển9.5.24.179056.1 MB2015 / 07 / 29
Tải vềIntelUSB 3.0 điều khiển3.0.1.415.2 MB2015 / 07 / 29
Tải vềInteldriver VGA10.18.10.3383140.7 MB2015 / 07 / 29
Tải vềIntelVGA Driver (Broadwell)10.18.10.3947117.2 MB2015 / 07 / 29
Tải vềNVIDIAdriver VGA9.18.13.3357342.6 MB2015 / 07 / 29
Tải vềNVIDIAVGA Driver (Broadwell)9.18.13.3357342.6 MB2015 / 07 / 29
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây10.0.0.285250.7 MB2015 / 07 / 29
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây8.0.1.318194.8 MB2015 / 07 / 29