Acer Aspire E5-573G máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire E5-571 Laptop

tải về Acer Aspire E5-573G Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntelSATA AHCI driver13.5.0.105611.4 MB2015 / 04 / 20
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7451348.0 MB2015 / 04 / 20
Tải vềAtherosdriver Bluetooth3.0.0.49277.3 MB2015 / 04 / 21
Tải vềAtherosBluetooth Driver (NFA335)8.0.0001.0336228.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth12.0.1.210185.1 MB2015 / 04 / 21
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1450.4025.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390638.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelchipset driver10.0.224.0 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelNối tiếp IO driver1.1.226.02.7 MB2015 / 04 / 21
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN8.36.826.20145.8 MB2015 / 04 / 21
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad18.1.47.31605.7 KB2015 / 04 / 21
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad13.6.1.17.0 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelTurbo Boost điều khiển10.0.30.105470.0 MB2015 / 04 / 21
Tải vềInteldriver VGA10.18.14.4099115.4 MB2015 / 04 / 20
Tải vềNVIDIAdriver VGA9.18.13.4752385.9 MB2015 / 04 / 21
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (NFA335)10.0.0.303228.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (NFA435)11.0.0.49274.3 MB2015 / 04 / 21
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây6.30.223.250185.1 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelTrình điều khiển mạng LAN không dây17.15.0.5315.2 MB2015 / 04 / 20