Acer Aspire E5-573TG máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire E5-573T Laptop

tải về Acer Aspire E5-573TG Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntelSATA AHCI driver13.5.0.105611.4 MB2015 / 04 / 20
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7451348.0 MB2015 / 04 / 20
Tải vềAtherosdriver Bluetooth3.0.0.49277.3 MB2015 / 04 / 21
Tải vềAtherosBluetooth Driver (NFA335)8.0.0001.0336228.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth12.0.1.210185.1 MB2015 / 04 / 21
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1450.4025.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390638.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelchipset driver10.0.224.0 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelNối tiếp IO driver1.1.226.02.7 MB2015 / 04 / 21
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN8.36.826.20145.8 MB2015 / 04 / 21
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad18.1.47.31605.7 KB2015 / 04 / 21
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad13.6.1.17.0 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelTurbo Boost điều khiển10.0.30.105470.0 MB2015 / 04 / 21
Tải vềInteldriver VGA10.18.14.4156114.8 MB2015 / 05 / 12
Tải vềNVIDIAdriver VGA9.18.13.4752385.9 MB2015 / 04 / 21
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (NFA335)10.0.0.303228.5 MB2015 / 04 / 21
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (NFA435)11.0.0.49274.3 MB2015 / 04 / 21
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây6.30.223.250185.1 MB2015 / 04 / 21
Tải vềIntelTrình điều khiển mạng LAN không dây17.15.0.5315.2 MB2015 / 04 / 20