Acer Aspire ES1-531 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire ES1-531 Laptop

tải về Acer Aspire ES1-531 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7503359.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềAtherosBluetooth Driver (WB335 HAI)8.0.1.340246.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềBroadcomBluetooth Driver (HAI)12.0.1.210185.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1501.51232.1 MB2015 / 06 / 12
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390638.5 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelchipset driver10.0.24.03.9 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelNối tiếp IO driver603.9600.2425.607171.5 MB2015 / 06 / 12
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN8.38.115.20155.8 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelIntel TXE điều khiển2.0.0.103635.8 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelUSB 3.0 điều khiển1.0.0.263.1 MB2015 / 06 / 12
Tải vềInteldriver VGA10.18.14.4189110.5 MB2015 / 06 / 12
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (WB335 HAI)10.0.0.309246.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềBroadcomWireless LAN Driver (liteon)6.30.223.259185.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelTrình điều khiển mạng LAN không dây18.0.0.11181.7 MB2015 / 06 / 12