Acer Aspire ES1-731G máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire ES1-731 Laptop

tải về Acer Aspire ES1-731G Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7455348.1 MB2015 / 06 / 04
Tải vềAtherosBluetooth Driver (NFA335)8.0.1.336228.5 MB2015 / 06 / 04
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth12.0.1.210185.1 MB2015 / 06 / 04
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390638.5 MB2015 / 06 / 04
Tải vềIntelchipset driver10.0.263.9 MB2015 / 06 / 04
Tải vềIntelNối tiếp IO driver603.9600.1920.60719455.9 KB2015 / 06 / 04
Tải vềIntelNối tiếp IO driver603.9600.2425.60717456.0 KB2015 / 06 / 04
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN8.37.1119.20145.8 MB2015 / 06 / 04
Tải vềIntelIntel TXE điều khiển2.0.0.103635.8 MB2015 / 06 / 04
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad18.1.47.31605.4 KB2015 / 06 / 04
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad13.6.1.17.0 MB2015 / 06 / 04
Tải vềIntelUSB 3.0 điều khiển1.0.0.262.8 MB2015 / 06 / 04
Tải vềInteldriver VGA10.18.14.4175110.5 MB2015 / 06 / 04
Tải vềNVIDIAdriver VGA9.18.13.4793385.5 MB2015 / 06 / 04
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (NFA335)10.0.0.303228.5 MB2015 / 06 / 04
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây6.30.223.250185.1 MB2015 / 06 / 04