Acer Aspire F5-521 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire F5-521 Laptop

tải về ACER Aspire F5-521 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Driver, Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Realtek Audio Driver6.0.1.7553442.4 MB2015 / 08 / 28TẢI
Atheros Bluetooth Driver10.0.0.10269.1 MB2015 / 08 / 28TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA335)10.0.1.049.2 MB2015 / 08 / 28TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth12.0.1.65326.9 MB2015 / 08 / 28TẢI
Realtek Card Reader driver10.0.10125.3121412.3 MB2015 / 08 / 28TẢI
Driver Realtek LAN10.1.505.201512.4 MB2015 / 08 / 28TẢI
Synaptics Touchpad Driver19.0.7.341.3 MB2015 / 08 / 28TẢI
Driver AMD VGA15.20.1055.0396.4 MB2015 / 07 / 27TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA335)10.0.0.31849.2 MB2015 / 08 / 28TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA435)12.0.0.10269.1 MB2015 / 08 / 28TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN7.35.290.043.3 MB2015 / 08 / 28TẢI