Acer Aspire F5-571G máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire F5-571 Laptop

tải về Acer Aspire F5-571G Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntelSATA AHCI driver14.5.0.108111.4 MB2015 / 08 / 06
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7553442.4 MB2015 / 08 / 06
Tải vềAtherosdriver Bluetooth10.0.0.10269.1 MB2015 / 08 / 06
Tải vềAtherosBluetooth Driver (NFA435)10.0.0.6273.3 MB2015 / 07 / 27
Tải vềAtherosdriver Bluetooth10.0.1.059.2 MB2015 / 07 / 28
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth12.0.1.65328.2 MB2015 / 07 / 28
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1525.14436.0 MB2015 / 08 / 06
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1527.153482.7 MB2015 / 07 / 28
Tải vềRealtekCard Reader driver10.0.10125.3121412.5 MB2015 / 07 / 27
Tải vềIntelchipset driver10.1.1.72.7 MB2015 / 07 / 27
Tải vềIntelNối tiếp IO driver1.1.253.02.9 MB2015 / 07 / 27
Tải vềIntelIRST (Công nghệ Intel Rapid Start) Driver14.5.0.108111.4 MB2015 / 07 / 27
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN10.1.505.201512.5 MB2015 / 07 / 27
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN10.1.505.201512.4 MB2015 / 08 / 25
Tải vềIntelME (Management Engine) điều khiển11.0.0.115360.7 MB2015 / 07 / 27
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad13.6.3.17.3 MB2015 / 07 / 27
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad19.0.7.31633.9 KB2015 / 07 / 28
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad19.0.7.31616.7 KB2015 / 08 / 06
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad13.6.3.17.0 MB2015 / 08 / 06
Tải vềIntelTurbo Boost điều khiển11.0.0.114660.7 MB2015 / 08 / 06
Tải vềInteldriver VGA10.18.15.4248170.8 MB2015 / 07 / 27
Tải vềNVIDIAdriver VGA353.24649.5 MB2015 / 07 / 28
Tải vềNVIDIAdriver VGA10.18.13.5324649.6 MB2015 / 08 / 06