Acer Aspire M3-581PTG máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire M3-581PTG Ultrabook

tải về ACER Aspire M3-581PTG Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển11.0.0.103211.1 MB2012 / 03 / 14
Tải vềIntel iAMT điều khiển8.0.0.126249.6 MB2012 / 03 / 14
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.6549188.9 MB2012 / 03 / 14
Tải vềAtheros Bluetooth Driver7.4.0.126120.8 MB2012 / 03 / 30
Tải vềAtheros Bluetooth Driver (AR5BBU22)7.4.0.98177.6 MB2012 / 05 / 25
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Bluetooth (BCM943228HMB)6.5.1.2610234.2 MB2012 / 05 / 25
Tải vềRealtek Card Reader driver6.1.7601.2809410.8 MB2012 / 03 / 30
Tải vềIntel Chipset Driver9.3.0.10202.9 MB2012 / 03 / 14
Tải vềIntel IRST (Công nghệ Intel Rapid Start) Driver1.0.0.10061.9 MB2012 / 03 / 14
Tải vềTrình điều khiển Broadcom LAN15.0.0.65.7 MB2012 / 03 / 14
Tải vềELANTECH Touchpad driver10.6.9.9175.0 MB2012 / 03 / 30
Tải vềELANTECH Touchpad driver11.6.4.001180.3 MB2012 / 08 / 31
Tải vềSynaptics Touchpad Driver16.0.2.0101.7 MB2012 / 03 / 30
Tải vềIntel USB 3.0 điều khiển1.0.4.2205.2 MB2012 / 03 / 30
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.2696151.7 MB2012 / 03 / 30
Tải vềNVIDIA VGA Driver8.17.12.9632188.4 MB2012 / 05 / 25
Tải vềNVIDIA VGA Driver (PhysX)9.11.111130.5 MB2012 / 03 / 14
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver (AR5B22)10.0.0.3821.1 MB2012 / 05 / 25
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver10.0.0.4523.9 MB2012 / 03 / 30
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver (AR5B97)9.2.0.48020.5 MB2012 / 05 / 25
Tải vềBroadcom Wireless LAN Driver (BCM943228HMB)5.100.196.1878.1 MB2012 / 05 / 25

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *