Acer Aspire M3-581T, M3-581TG Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, Tiện ích


Aspire Timeline M3-581T siêu Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire Timeline M3-581T, M3-581TG Máy tính xách tay của Windows 7 64bit, Windows Drivers 8 64bit, tiện ích;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.8 MB09 / 27 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.0.0.103211.1 MB03 / 14 / 2012Tải về
AMT
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Intel iAMT điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB09 / 27 / 2012Tải về
Intel iAMT điều khiểnIntel8.0.0.126249.6 MB03 / 14 / 2012Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6695169.4 MB09 / 27 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6695169.4 MB10 / 21 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6549188.9 MB03 / 14 / 2012Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (AR5BBU22)Atheros7.4.0.98177.6 MB05 / 25 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0000.0206185.9 MB09 / 27 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros7.4.0.126120.8 MB03 / 30 / 2012Tải về
Bluetooth Driver (AR5B22)Atheros7.4.0.126114.2 MB05 / 25 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 21 / 2012Tải về
Driver Bluetooth (BCM943228HMB)Broadcom6.5.1.2610234.2 MB05 / 25 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.2.8400.2812410.8 MB10 / 21 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.2.8400.2812317.2 MB09 / 27 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7601.2809410.8 MB03 / 30 / 2012Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.3.0.10202.9 MB03 / 14 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB09 / 27 / 2012Tải về
IRST
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel1.0.0.10061.9 MB03 / 14 / 2012Tải về
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel2.1.0.10021.9 MB09 / 27 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom15.0.0.65.7 MB03 / 14 / 2012Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB10 / 21 / 2012Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
RF nútDritek2.02.2000.0801197.2 KB09 / 27 / 2012Tải về
Trình điều khiển khác (RapidStart)Intel2.1.0.10021.9 MB10 / 25 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH10.6.9.9175.0 MB03 / 30 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.9.001180.4 MB10 / 21 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.0.2.0101.7 MB03 / 30 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.8.001181.1 MB09 / 27 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 21 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.4.001180.3 MB08 / 31 / 2012Tải về
USB 3.0
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB 3.0 điều khiểnIntel1.0.4.2205.2 MB03 / 30 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel9.17.10.2828150.5 MB09 / 27 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2696151.7 MB03 / 30 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2712151.7 MB05 / 25 / 2012Tải về
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.11.111130.5 MB03 / 14 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9616188.4 MB03 / 30 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9632188.4 MB05 / 25 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2849152.6 MB10 / 21 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0546237.0 MB10 / 21 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0546237.0 MB09 / 27 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.20037.5 MB10 / 25 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (AR5B97)Atheros9.2.0.48020.5 MB05 / 25 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (BCM943228HMB)Broadcom5.100.196.1878.1 MB05 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.20428.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (AR5B22)Atheros10.0.0.3821.1 MB05 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.1 MB09 / 27 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (mới)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.74216.5 MB10 / 21 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.4523.9 MB03 / 30 / 2012Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Windows 8)Acer1.01.0 MB10 / 02 / 2012Tải về
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.02.1 MB03 / 13 / 2012Tải về
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.02.1 MB03 / 13 / 2012Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8)Acer01.01.0795.3 MB01 / 17 / 2013Tải về
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8)Acer1.02.8 MB10 / 02 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.153.2 MB02 / 04 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.143.2 MB01 / 22 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.133.2 MB12 / 17 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.123.2 MB11 / 19 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.103.2 MB10 / 23 / 2012Tải về
BIOSAcer1.135.0 MB11 / 19 / 2012Tải về
BIOSAcer1.085.1 MB05 / 30 / 2012Tải về
BIOSAcer1.055.0 MB04 / 20 / 2012Tải về
Acer Cập nhật tức thì
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer tức thì Update Utility ứng dụngAcer1.00.301311.0 MB10 / 01 / 2012Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 20 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink5.2624.0031.3 MB03 / 30 / 2012Tải về
Thiết bị Fast-ngõ
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thiết bị Fast-Ngõ ứng dụngAcer1.00.30073.3 MB10 / 01 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer7.00.300618.8 MB10 / 01 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.157.2 MB03 / 30 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek7.0.420.8 MB09 / 27 / 2012Tải về
sống Updater
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sống Updater ứng dụngAcer2.00.30042.4 MB10 / 01 / 2012Tải về
Memory Optimizer
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ngủ Memory Optimizer ứng dụngAcer1.00.30045.1 MB09 / 04 / 2012Tải về
Hẹn giờ thông minh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thông minh hẹn giờ Ứng dụngAcer1.00.30041.7 MB09 / 04 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụngIntel2.5.1.021.4 MB03 / 14 / 2012Tải về
USB Charge quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB Charge Application ManagerAcer2.00.30011.9 MB10 / 01 / 2012Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.