Acer Aspire M5-481PTG máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 điều khiển, Tiện ích, Manaul


Acer Aspire M5-481PT Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire M5-481PTG Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntelSATA AHCI driver11.1.0.100611.1 MB2012 / 06 / 11
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.6612185.0 MB2012 / 06 / 11
Tải vềAtherosdriver Bluetooth7.4.0000.0095114.2 MB2012 / 06 / 11
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth6.5.1.2500234.2 MB2012 / 06 / 11
Tải vềRealtekCard Reader driver6.1.7601.2810410.8 MB2012 / 06 / 11
Tải vềIntelchipset driver9.3.0.10202.9 MB2012 / 06 / 11
Tải vềIntelIRST (Công nghệ Intel Rapid Start) Driver1.0.0.10062.2 MB2012 / 06 / 11
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN15.0.0.66.1 MB2012 / 06 / 11
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad10.6.10.8175.0 MB2012 / 06 / 11
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad11.6.2.1177.0 MB2012 / 08 / 31
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad16.0.2.0101.7 MB2012 / 06 / 11
Tải vềIntelUSB 3.0 điều khiển1.0.4.2205.2 MB2012 / 06 / 11
Tải vềInteldriver VGA8.15.10.2712151.7 MB2012 / 06 / 11
Tải vềNVIDIAdriver VGA8.17.12.9632188.4 MB2012 / 06 / 11
Tải vềNVIDIAVGA Driver (PhysX)9.11.111130.4 MB2012 / 06 / 11
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây10.0.0.4245.4 MB2012 / 06 / 11
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây5.100.196.1878.1 MB2012 / 06 / 11