Acer Aspire M5-581T, M5-581TG Win7, Drivers Win8, tiện ích


Acer Aspire M5-581 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire Timeline M5-581T, M5-581TG Sổ tay cửa sổ 7 64bit, Windows 8 64bit Trình điều khiển, Tiện ích & Hỗ trợ công nghệ;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel11.1.0.100611.2 MB06 / 07 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.8 MB11 / 15 / 2012Tải về
AMT
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Intel iAMT điều khiểnIntel8.0.0.126247.8 MB06 / 07 / 2012Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB09 / 28 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB11 / 15 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6602184.8 MB06 / 07 / 2012Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothAtheros8.0.0000.0206185.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros7.4.0.125114.1 MB06 / 07 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom6.5.1.2610234.2 MB06 / 07 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom12.0.0.2800165.6 MB11 / 15 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0000.0209186.5 MB11 / 14 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.2.8400.2812410.9 MB10 / 01 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.2.9200.2812717.2 MB11 / 15 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7601.2810410.8 MB06 / 07 / 2012Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.3.0.10192.9 MB06 / 07 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB11 / 15 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 01 / 2012Tải về
IRST
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel2.1.0.10021.9 MB10 / 01 / 2012Tải về
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel2.1.0.10021.9 MB11 / 15 / 2012Tải về
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel1.0.0.10221.9 MB06 / 07 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom15.0.0.65.6 MB06 / 07 / 2012Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.0.0.126247.8 MB11 / 15 / 2012Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
RF nútDritek2.02.2000.0801197.2 KB10 / 01 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB11 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH10.6.10.8175.0 MB06 / 07 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.1.0.0101.7 MB06 / 07 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.11.002180.4 MB11 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.17128.5 MB10 / 01 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.8.001181.1 MB10 / 01 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB10 / 01 / 2012Tải về
USB 3.0
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB 3.0 điều khiểnIntel1.0.4.22513.6 MB06 / 07 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9616188.4 MB06 / 07 / 2012Tải về
Driver VGA (PhysX)NVIDIA9.11.111130.4 MB06 / 07 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2712303.3 MB06 / 07 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843152.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0546237.0 MB10 / 01 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2828150.5 MB10 / 01 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 01 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.7856.0 MB11 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.20928.6 MB11 / 14 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom10.0.0.4278.0 MB06 / 07 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.4221.6 MB06 / 07 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (mới)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.20213.7 MB10 / 01 / 2012Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0576.6 KB06 / 07 / 2012Tải về
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Windows 8)Acer1.01015.3 KB10 / 02 / 2012Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8)Acer01.01.0596.0 MB11 / 27 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.084.2 MB01 / 07 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.054.2 MB12 / 10 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.034.2 MB10 / 29 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.024.2 MB10 / 01 / 2012Tải về
BIOSAcer1.124.0 MB12 / 17 / 2012Tải về
BIOSAcer1.114.0 MB10 / 29 / 2012Tải về
BIOSAcer1.104.0 MB10 / 15 / 2012Tải về
BIOSAcer1.094.0 MB09 / 17 / 2012Tải về
BIOSAcer1.077.4 MB07 / 30 / 2012Tải về
BIOSAcer1.057.4 MB06 / 11 / 2012Tải về
BIOSAcer1.047.4 MB05 / 28 / 2012Tải về
BIOSAcer1.037.4 MB05 / 21 / 2012Tải về
Acer Cập nhật tức thì
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer tức thì Update Utility ứng dụngAcer1.00.301311.0 MB10 / 01 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.5.2823.0031.5 MB06 / 07 / 2012Tải về
Thiết bị Fast-ngõ
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thiết bị Fast-Ngõ ứng dụngAcer1.00.30073.3 MB10 / 01 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer7.00.300618.8 MB10 / 01 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek7.0.520.8 MB10 / 01 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.157.2 MB06 / 07 / 2012Tải về
sống Updater
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sống Updater ứng dụngAcer2.00.30042.4 MB10 / 01 / 2012Tải về
Memory Optimizer
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ngủ Memory Optimizer ứng dụngAcer1.00.30045.1 MB09 / 04 / 2012Tải về
Hẹn giờ thông minh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thông minh hẹn giờ Ứng dụngAcer1.00.30041.7 MB09 / 04 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụngIntel2.5.1.021.4 MB06 / 07 / 2012Tải về
USB Charge quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB Charge Application ManagerAcer2.00.30011.9 MB10 / 01 / 2012Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.