Acer Aspire One AO531h Netbook Windows XP, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire One 531H Netbook

Gia đình sản phẩm: netbook, Dòng sản phẩm: Aspire One, Model: AO531h

Tải về Acer Aspire One AO531h Netbook Windows XP, Win7 32 / 64bit điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiển Gobi-1QUALCOMM1.00.2473.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.3.82514.0 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Tùy chọn4.0.17.04.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn3.1.0.11624.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (Gobi2000)QUALCOMM3.0.0.923.0 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.27.11.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Acer4.0.17.07.3 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.030.6 MB05 / 11 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn5.1.33.025.7 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (UNDP-1)QUALCOMM6.0.3.26.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi-1000QUALCOMM1.00.276.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Tùy chọn4.0.18.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn5.0.29.019.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi2000QUALCOMM2.14.9929.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM6.0.5.46.2 MB04 / 07 / 2009Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.9.0.10235.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.6.0.100721.2 MB05 / 11 / 2009Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.578050.9 MB05 / 08 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 26 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB12 / 31 / 2009Tải về
ALC889 Driver AudioRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.601076.8 MB01 / 26 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.578050.9 MB05 / 11 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7500102.5 MB01 / 31 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.5.0.5800102.5 MB04 / 07 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.00712.3 MB05 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON5.8.33.0056.5 MB05 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (AP)Chicony1.1.104.803PV3.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (AP)Suyin2.2.3.2PV3.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.48.7026.5 MB05 / 11 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverJMicron1.00.29.02970.1 KB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.817.0 MB04 / 07 / 2009Tải về
Card Reader Driver (RTS5158E)Realtek6.1.7100.300947.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.24.12896.3 KB05 / 11 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10202.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10112.2 MB04 / 07 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.104.5 MB12 / 31 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.162.5 MB04 / 07 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.4.120.6 MB08 / 27 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB12 / 31 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2011.1019.1 MB04 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.186722.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.492617.3 MB04 / 07 / 2009Tải về
VGA Driver cho 945GIntel8.15.10.1867PV22.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.30.21.015.9 MB12 / 31 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (HB95)Atheros7.7.0.3295.7 MB08 / 27 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (HB63 HB95)Atheros8.0.0.1775.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (HB93)Atheros8.0.0.25921.1 MB12 / 31 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (4312)Broadcom5.30.21.0PV15.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (HB93)Atheros7.7.0.4295.7 MB08 / 27 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.10.79.145.6 MB08 / 27 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (T77H032.02_T77H047.31_T77H121)Atheros8.0.0.1775.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.2215.3 MB04 / 07 / 2009Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.0453.6 KB04 / 13 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sửa chữa HID cho ALPS Touchpad PNP0F13.Acer33042.8 MB01 / 26 / 2010Tải về
BIOSAcer33012.2 MB12 / 02 / 2009Tải về
BIOSAcer32072.2 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer3.1081.8 MB04 / 23 / 2009Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Application (Connection Manager)Huawei1.01.20016.3 MB10 / 22 / 2009Tải về
Ứng dụng 3G (Gobi2000)QUALCOMM2.14.9959.0 MB12 / 31 / 2009Tải về
Ứng dụng 3G (UNDP-1)QUALCOMM2.14.9929.6 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Application (GTM380E_GTM382E)Tùy chọn3.1.0.11624.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G ứng dụngQUALCOMM4.8.0.123.3 MB05 / 11 / 2009Tải về
Ứng dụng 3G (UNDP-1 Firmware)QUALCOMM1.00.2473.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
Đơn Nhập Học
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngChicony1.1.104.8033.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngLITEON0.834.6 MB12 / 31 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.3.23.3 MB12 / 31 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 11 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngLITEON9.50.98.05.4 MB05 / 11 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin1.02.7 MB05 / 11 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer4.05.30039.2 MB12 / 31 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngAcer2.0.1.2184.4 MB12 / 29 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.0.1.2184.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.4 MB04 / 07 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.