Acer Aspire One AO531h Netbook Windows XP, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire One 531H Netbook

Gia đình sản phẩm: netbook, Dòng sản phẩm: Aspire One, Model: AO531h

Tải về Acer Aspire One AO531h Netbook Windows XP, Win7 32 / 64bit điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiển Gobi-1QUALCOMM1.00.2473.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.3.82514.0 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Tùy chọn4.0.17.04.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn3.1.0.11624.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (Gobi2000)QUALCOMM3.0.0.923.0 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.27.11.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Acer4.0.17.07.3 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.030.6 MB05 / 11 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn5.1.33.025.7 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (UNDP-1)QUALCOMM6.0.3.26.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi-1000QUALCOMM1.00.276.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Tùy chọn4.0.18.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM382E)Tùy chọn5.0.29.019.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi2000QUALCOMM2.14.9929.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM6.0.5.46.2 MB04 / 07 / 2009Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.9.0.10235.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.6.0.100721.2 MB05 / 11 / 2009Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.578050.9 MB05 / 08 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 26 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB12 / 31 / 2009Tải về
ALC889 Driver AudioRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.601076.8 MB01 / 26 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.578050.9 MB05 / 11 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7500102.5 MB01 / 31 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.5.0.5800102.5 MB04 / 07 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.00712.3 MB05 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON5.8.33.0056.5 MB05 / 11 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (AP)Chicony1.1.104.803PV3.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (AP)Suyin2.2.3.2PV3.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.48.7026.5 MB05 / 11 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverJMicron1.00.29.02970.1 KB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.817.0 MB04 / 07 / 2009Tải về
Card Reader Driver (RTS5158E)Realtek6.1.7100.300947.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverJMicron1.00.24.12896.3 KB05 / 11 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10202.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10112.2 MB04 / 07 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.104.5 MB12 / 31 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.162.5 MB04 / 07 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.4.120.6 MB08 / 27 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB12 / 31 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2011.1019.1 MB04 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.186722.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.492617.3 MB04 / 07 / 2009Tải về
VGA Driver cho 945GIntel8.15.10.1867PV22.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.30.21.015.9 MB12 / 31 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (HB95)Atheros7.7.0.3295.7 MB08 / 27 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (HB63 HB95)Atheros8.0.0.1775.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (HB93)Atheros8.0.0.25921.1 MB12 / 31 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (4312)Broadcom5.30.21.0PV15.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (HB93)Atheros7.7.0.4295.7 MB08 / 27 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.10.79.145.6 MB08 / 27 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (T77H032.02_T77H047.31_T77H121)Atheros8.0.0.1775.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.2215.3 MB04 / 07 / 2009Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.0453.6 KB04 / 13 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sửa chữa HID cho ALPS Touchpad PNP0F13.Acer33042.8 MB01 / 26 / 2010Tải về
BIOSAcer33012.2 MB12 / 02 / 2009Tải về
BIOSAcer32072.2 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer3.1081.8 MB04 / 23 / 2009Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Application (Connection Manager)Huawei1.01.20016.3 MB10 / 22 / 2009Tải về
Ứng dụng 3G (Gobi2000)QUALCOMM2.14.9959.0 MB12 / 31 / 2009Tải về
Ứng dụng 3G (UNDP-1)QUALCOMM2.14.9929.6 MB12 / 31 / 2009Tải về
3G Application (GTM380E_GTM382E)Tùy chọn3.1.0.11624.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G ứng dụngQUALCOMM4.8.0.123.3 MB05 / 11 / 2009Tải về
Ứng dụng 3G (UNDP-1 Firmware)QUALCOMM1.00.2473.8 MB12 / 31 / 2009Tải về
Đơn Nhập Học
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngChicony1.1.104.8033.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngLITEON0.834.6 MB12 / 31 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.3.23.3 MB12 / 31 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB05 / 11 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngLITEON9.50.98.05.4 MB05 / 11 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin1.02.7 MB05 / 11 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer4.05.30039.2 MB12 / 31 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngAcer2.0.1.2184.4 MB12 / 29 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.0.1.2184.4 MB12 / 31 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.4 MB04 / 07 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Một suy nghĩ về "Acer Aspire One AO531h Netbook Windows XP, Win7 điều khiển, Tiện ích"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *