Acer Aspire One AO533 Netbook WinXP, Drivers Win7, tiện ích


Acer Aspire One AO533 Netbook

Tải về Acer Aspire One AO533 Windows XP, Windows Drivers 7 32bit, Tiện ích & Hỗ trợ tài liệu;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.14.0.014.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM3.0.1.925.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.3.8281.9 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.02.02.0115.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM2.0.7.125.7 MB06 / 24 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102321.4 MB06 / 23 / 2010Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.4.100421.4 MB06 / 23 / 2010Tải về
SATA AHCI Driver (F6 Floppy)Intel8.9.0.1023199.8 KB10 / 04 / 2010Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.606678.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.606678.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (3.0) (AR3011)Atheros6.04.004.1104.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros6.21.0329.030159.4 MB06 / 23 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom5.6.0.3800241.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.3.0.401060.1 MB06 / 23 / 2010Tải về
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011Tải về
driver BluetoothAtheros16.315.101.0104.2 MB06 / 23 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom5.6.0.4200241.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.54.67.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.54.612.1 MB06 / 23 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON2.111.13.116.2 MB06 / 23 / 2010Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverENE5.89.0.661.1 MB06 / 23 / 2010Tải về
Card Reader driverENE5.89.0.661.1 MB06 / 23 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.294.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.394.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.2.991019.7 KB06 / 23 / 2010Tải về
Modem DriverLITEON2.2.991019.6 KB06 / 23 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.537.9 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.537.9 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.209322.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
driver VGAIntel6.14.10.526015.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel5.20.1002.361.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel5.20.1002.36.1 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2015.2.0430.201017.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.17323.4 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.45631.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.623.9 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.630.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0458.9 KB02 / 13 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.036.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.036.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Pre-Install Intel® AHCI Driver cho hệ thống Windows XP ® hànhAcer1.082.8 KB10 / 04 / 2010Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngQUALCOMM2.15.15126.9 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G ứng dụngEricsson6.1.18.528.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G ứng dụngQUALCOMM2.00.300313.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G ứng dụngEricsson2.00.300313.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G ứng dụngHuawei2.00.300313.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin2.2.7.33.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.143.12293.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.0.88.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.0.88.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.7.33.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.178.5033.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30049.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.86.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.86.0 MB06 / 23 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.